Izmaiņas vecāku līdzfinansējumā no 1.septembra

Radošās darbnīcas "Saulgrieži"
Autors: Lilija Ražinska | 20.05.2015 | Komentāru nav

Darbnīcu mērķis ir veicināt jaunās paaudzes iniciatīvu un interesi par latviešu tautas tradicionālo kultūru, tādējādi atjaunojot saikni starp savu ģimeni un tautas garīgo mantojumu un aktualizējot tradīciju pārmantošanas iespējas mūsdienu sabiedrībā.

Vēlamies uzsvērt nemateriālās kultūras, konkrēti - Jāņu tradīciju izzināšanu un klātbūtni ģimeņu ikdienā un svētkos.

Nodarbību saturs un materiāli tiek pielāgoti dienas tēmai, kas saistīta ar Vasaras saulgriežiem, tradīcijām, muzikālo mantojumu.

Laiks: 1.-5.06.2015.
          8.-12.06.2015.

Vieta: Jēkabpils Bērnu un jauniešu centrs (Brīvības iela 258, Jēkabpils, tel.65231284, 26442577)

Vecums: 5-12 gadiem

Maksa: 30,00 EUR par vienu nedēļu, norādot bērna vārdu, uzvārdu un darbnīcu nosaukumu

Rekvizīti:
Nosaukums: Jēkabpils pilsētas pašvaldība
Struktūrvienības nosaukums: Jēkabpils Bērnu un jauniešu centrs
Reģ. Nr.90000024205
Norēķinu rekvizīti:
LV29PARX0001051430001 PARXLV22XXX CITADELE AS
LV22RIKO0002013192223 RIKOLV2XXXX DNB BANKA AS
LV87UNLA0009013130793 UNLALV2XXXX SEB BANKA AS
LV75HABA0001401057077 HABALV22XXX SWEDBANKA AS

Dienas plānojums:
14.00-15.00 - darbnīca
15.00-15.30 - launags (tiks nodrošināts siltais ēdiens)
15.30-16.30 - darbnīca
16.30-17.00 - noslēguma aktivitāte

Pieteikšanās līdz 28.maijam pa tālruni 65231284 vai 26442577