Izmaiņas vecāku līdzfinansējumā no 1.septembra

Dienas nometnes bērniem “Veselības bode” un “Veselā miesā vesels gars!”
Autors: Lilija Ražinska | 21.05.2019 | Komentāru nav

Biedrība  kristīgai paaudžu kopībai „Tilts” laika posmā no 2019.gada 3.jūnija līdz 2019.gada 14. jūnijam Jēkabpils Bērnu un jauniešu centra telpās, Brīvības ielā 258 realizēs 2 veselīga dzīvesveida nometnes bērniem vecumā no 7-12 gadiem un no 13-16 gadiem, projekta „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Jēkabpilī” ietvaros organizēšanai un nodrošināšanai projekta "Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Jēkabpilī" (projekta identifikācijas Nr. 9.2.4.2/16/I/049).

Nometņu mērķis Veselīga dzīvesveida popularizēšana, sniedzot zināšanas un, veidojot bērnos pozitīvu attieksmi pret veselīgu, fiziski aktīvu dzīvesveidu un uzturu, kā arī izpratni par šādas prakses ieguvumiem veselībai.

Nometnēs realizētās aktivitātes nodrošinās:

  • Izglītojošas nodarbības bērniem un pusaudžiem par veselīgu dzīvesveidu, veselīga uztura ēdienkarti, dienas režīmu, pamatprincipiem;
  • Iepazīsim vitamīnu pasauli un to nozīmi mūsu veselības, imunitātes stiprināšanā;
  • Katru dienu tiks piedāvātas divas radošās darbnīcas, lai attīstītu, pilnveidotu prasmes un neformālā gaisotnē iepazītu veselībai noderīgas lietas;
  • Piedāvāsim muzikāli sportiskas nodarbības, mācot iemīlēt un iepazīt savu ķermeni;
  • Jautrās stafetēs iegūs pozitīvas emocijas, mācīsies sadarboties un darboties komandā;
  • Dosimies ekskursijā uz “Tarzānu trasi”, Daugavpilī.

Nometnēs tiks nodrošinātas veselīgas bezmaksas pusdienas 1x dienā. Pēc nometnes noslēguma  radošajās darbnīcās veidotie darbi un foto materiāli atstās pozitīvas emocijas par jautri kopā pavadītu laiku.

Sagatavoja nometnes vadītāja L.Ražinska

Projekts Nr. 9.2.4.2/16/I/049  "Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Jēkabpilī" tiek īstenots darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.

 Vesela_miesa_vesels_gars _afisaVeselibas_bode_afisa