Izmaiņas vecāku līdzfinansējumā no 1.septembra

Kluba "13. pirmdiena" projektu pieredze
Autors: Lilija Ražinska | 19.10.2015 | Komentāru nav

2003. g. – BAPP Sorosa fonds Latvijā “Kā es varu pasargāt savas skolas jauniešus no HIV/AIDS unnarkotikām”. (4 dienu semināros 17 jaunieši vecumā no 16-18 gadiem tika sagatavoti kā multiplikatori un darbojoties savās skolās par atkarības jautājumiem informēja 684 jauniešus. Pasūtīti 25 T-krekli, 300 plakāti un 500 bukleti. 375 jaunieši aptaujāti par atkarības vielu popularitāti jauniešu vidū mūsu pilsētā.

2004.g. – LVAVP  8 dienu vasaras integrācijas nometne jauniešiem “Kopā būt”  par veiksmīgu integrāciju sabiedrībā tika apmācīti 4 jaunieši – multiplikatori, kuri nometnes laikā vadīja darba grupas (piedalās 24 jaunieši vecumā no 14 – 19 gadiem – 50% latvieši un 50% cittautieši. Pēc nometnes BJC novadīti 2 izglītojoši semināri “ Cittautu integrācijas iespējas Latvijā”, izveidots izdales materiāls 100 bukleti un fotouzņēmumi.)

2004.g. – JSPA “Brīvā laika pavadīšanas iespējas” (7 semināros tiekas 24 Madonas, Jēkabpils un Aizkraukles jaunieši, 2 no kuriem ir jaunieši ar īpašām vajadzībām, pasūtīti 25 T-krekli, 500 plakāti, 500 bukleti, top 35 min. gara videofilma “Jauni laiki, jauni tikumi”. 25 filmu kopijas uzdāvinātas skolām. Aptaujāti 396 jaunieši, novadītas 8 lekcijas pilsētās un rajonos. Informāciju par projektu iegūst 166–2000 jaunieši, informācija par projektu TV-7, raidījumā “Labirints” un Vidusdaugavas TV, 13 publikācijas rajona laikrakstos. Iegādāts dators un video kamera.

2005.g. – Bērnu un ģimenes lietu ministrija “Nāc ciemoties, nāc draudzēties, nāc darboties!“ Novadīts pasākums, kura ietvaros savākti 190 paraksti akcijai “Skeitparkam būt! “ 30 vidusskolēni piedalījās rudens nometnē, pēc kuras 2 nedēļas darbojās kā vienaudžu izglītotāji savās skolās. Novembrī notika noslēguma pasākums ar labdarības akciju.

2005. gadā mums ir piešķirts sabiedriskā labuma statuss.

2007.g. – Jēkabpils rajona padome „Silts, vēl siltāks, karsts!” Novadīti 3 informatīvie semināri, multiplikatoru darbs skolās. Izstrādāts izglītojošais tests. Ieraksts Vidusdaugavas TV ar 9 jauniešiem un 3 pilsētas uzņēmējiem. 3 jaunieši saņem izdevīgu darba piedāvājumu darbam vasarā.

2008.g. – Jēkabpils rajona padome, Jēkabpils pašvaldība, Jēkabpils rajona BJC „Līdzdalības iespējas !”

Plakātu konkurss „Gribu būt dzīvs!”, tiek iespiests un tipogrāfiski pasūtīts plakāts 500 eksemplāros. Plakātu saņem visas pilsētas un rajona izglītības iestādes. Parakstu vākšanas akcija, lai pie BJC  ierīkotu regulējamu gājēja pāreju. Noslēguma pasākums „Ar stopiem pa ceļu labirintiem !”, piedalās 7 komandas no pilsētas un rajona skolām.

2009.g. – Jēkabpils rajona padome „Kas man ir ģimene, kas tai esmu es?”

24 kluba jaunieši ieguva jaunu pieredzi projektu realizēšanā. 12 dalībnieki piedalījās foto konkursā. Veidojot aprakstus par saviem vecvecākiem, ieguva jaunu informāciju, kopīgi pavadīts brīvais laiks. Aptaujāti 120 jaunieši par savstarpējām attiecībām ģimenē, nesaskaņu pamata iemesliem.

Diskusijas dalībnieki tiekas ar foto konkursa dalībniekiem, psihologu un pārstāvi no biedrības “Vecāki Jēkabpilij!”

2009.g. – Jēkabpils pilsētas pašvaldība „Mūsdienu Lāčplēši un Laimdotas 2009!”

Konkursā piedalījās 5 komandas 10 cilvēku sastāvā (5 meitenes un 5 puiši) no JVĢ, Jēkabpils 3.vidusskolas un Jēkabpils poļu pamatskolas. Izveidota veiksmīga sadarbība ar VUGD, policiju, zemessardzi, kuri piedāvāja konkursa dalībniekiem iepazīties ar sava darba ikdienas specifiku. Konkursa gaitā patriotiskā audzināšana un savas Tēvzemes mīlestība, izmantojot īsfilmas par Latviju un vēsturiskos un ģeogrāfiskos faktus. 24 kluba jaunieši ieguva pieredzi projektu realizēšanā un pasākuma scenārija izstrādē, vadīšanā. Sadarbības veicināšana ar pilsētas uzņēmējiem (kā sponsoru piesaiste).

2009.g. – Jēkabpils pilsētas pašvaldība „Ar radošām vēsmām uz jauno Tīģera gadu!”

Projektā darbojās 24 jauniešu kluba jaunieši un 54 jaunieši no pilsētas skolām. Novadīts seminārs kluba jauniešiem „Komandas darbs”. Jauniešiem tika piedāvāta iespēja apgūt savas prasmes Ģitārspēles, Diskžokeju, Salsas un balles dejas, kā arī Pērlīšu vēršanas bezmaksas darbnīcās. 24 kluba jaunieši ieguva  pieredzi projektu realizēšanā un  darba grupu  vadīšanā.

2010.g.– Jēkabpils pilsētas pašvaldība „Mainies!... Uzlabojies!... Rūpējies!... Ej kājām!”

Informācija par projektu plaši izskanēja masu saziņas līdzekļos, raidlaikā Vidusdaugavas TV, raidījumā „Kas jauns?”. Kluba jaunieši ieguva noderīgu informāciju par grupas mobilitāti, sadarbību, darbu pie video materiāla filmēšanas un montāžas darba. Izstrādāja 1 pasākuma nolikumu, 3 scenārijus video materiālam. Veica jauniešu anketēšanu par atkarības vielu lietošanu, alkohola graujošo popularitāti jauniešu vidū.Novadīts eksperiments 10 jauniešu un 10 pieaugušo vidū par neveselīga uztura lietošanu. Sagatavotas un nofilmētas 3 intervijas. Projekta ietvaros tapa 3 video materiāli: „Tev ir tikai viena dzīve!”, „Ja ir garšīgs, nav teikts, ka veselīgs!” un „Ej kājām!”. Novadīts kino vakars. Dalība jauniešu forumā.

2010.g. – Jēkabpils pilsētas pašvaldība, rudens nometne „Pa 7 …piecās dienās!”

Informācija par nometni plaši izskanēja masu saziņas līdzekļos. Apguva jaunas prasmes un iemaņas, izkopa savus talantus. Ieguva jaunus draugus un domu biedrus. Kopīgiem spēkiem izveidojām nometnes dienasgrāmatu. Apmeklējām SPA „Citruss”. Visi 22 nometnes dalībnieki saņēma Nometnieka apliecības, nelielas piemiņas balvas un visus pašrocīgi darinātos darbus. Nometnei noslēdzoties, pēc 2 nedēļām izsūtījām vēstulītes ar kopīgo nometnes dalībnieku foto uzņēmumu.

2011.g. – Jēkabpils pilsētas pašvaldība, vasaras nometne „Pietura – Talantu Ekspedīcija!”

Iespēja piedalīties 3 radošajās darbnīcās. Apmeklēja SPA „Citruss” un  marcipāna darbnīcu „Radošā Aspasia” Skrīveru Saldumos. Kopīgiem spēkiem izveidoja nometnes dienasgrāmatu. Noslēguma koncerts.

2011.g. Jēkabpils pilsētas pašvaldība, projekts „Par jaunām iespējām Jēkabpilī!”

Novadīta 6 dienu Līderu skola, kurā piedalījās 22 jaunieši no izglītības iestādēm un jauniešu kluba. Ekskursija uz Rīgas Saeimas namu, organizāciju „Papardes zieds” un Eiropas māju.

Projekta ietvaros tapa video rullītis par korupciju medicīnā, ko bija izsludinājis KNAB. Pēc izvērtēšanas, rezultātā – pateicība un nelielas piemiņas balvas.

Projekta ietvaros jaunieši apmeklēja līderu apmācības, ko organizēja „Jaunatnes programmu aģentūra” un Eiropas Māja.

2012.g. JSPA projekts „Mana istaba – Tava istaba”

Noorganizēta 7 dienu tūre pa bērnu namiem un SOS ciematiem (b.n. „Līkumi” (Sēlpils), b.n. „Dzeguzīte” (Kokneses nov.), Valmieras SOS bērnu ciemats, b.n. „Laubere” (Ogres nov.), SOS jauniešu māja Iecavā). Katrā bērnu namā/SOS ciematā notika iepazīšanās aktivitātes, radošās darbnīcas, diskusijas par bērnu un jauniešu motivēšanu un iespējām attīstīties, sporta aktivitātes un tematiskais vakars. Uz katru no bērnu namiem tika aicināti arī profesionāli mūziķi un mākslinieki, tas palīdzēs bērniem un jauniešiem atrast sevī talantu un mērķtiecīgi to attīstīt, kā arī kopīgi tika izveidots priekšnesums, kas pēc tam tiks rādīts „Pagalma svētkos”.

„Pagalma svētki”

7.jūlijs, Augstā kalna estrāde, Vecpiebalgas nov., Dzērbenes pag. – svētki bērniem un jauniešiem, talantiem, radošumam un labdarībai. Uz svētkiem tika aicināti visi projektā iesaistītie bērni un jaunieši, kā arī visi, kuri vēlējās darīt labu, priecāties kopā ar mums un atvērt savas sirdis. Tā kā „Pagalma svētki” bija labdarības pasākums, ieeja bija par ziedojumiem.

2012.g. – Jēkabpils pilsētas pašvaldība, projekts „Iedvesmojies un NO-TI-CI sev!”

Vissvarīgākais rezultāts, kurš tika sasniegts – tika apzināti pilsētas talantīgie jaunieši un sniegta  iespēja  apzināties savu unikalitāti un iegūt iemaņas savu iekšējo resursu atrašanai un izmantošanai, personības profesionālās un garīgās izaugsmes attīstībai, savas pašapziņas celšanai.

Apzināti mūsu pilsētas talantīgie  jaunieši, jauniešu interešu grupas, izveidojot 100 informatīvos flajerus.

Jēkabpils TN noorganizēts sadraudzības pasākums „Atklāj jaunus talantus!”, kur uzstājās talantīgie  jaunieši, muzikālās grupas, interešu grupas. Koncerta laikā tika pasniegta „Jauniešu Gada balva” 10 dažādās Nominācijās, aptaujājot 170 jauniešus. Koncertā kā viesis piedalījās un uzstājās Dailes teātra aktieris Artis Robežnieks. Pasākuma ietvaros bija pulcējušies arī jauniešu kluba vecbiedri, lai nosvinētu klubiņa 10 gadu jubileju.

Noorganizētas 2 dienu talantu darbnīcas „Es varu!”. Tas bija  pasākums ar nakšņošanu BJC telpās.

 Kluba jaunieši ieguva brīvprātīgā darba pieredzi, veicot aptaujas, izstrādājot flajerus. Darbs pie scenārija izstrādes un pasākuma organizēšanas darba.

2014.gads – Jēkabpils pilsētas pašvaldība, vasaras nometne „3x9 EKSPERIMENTI!”

Nometnes ietvaros 30 pilsētas bērniem tika piedāvāta iespēja darboties 3 radošajās darbnīcās, kur izkopa savas prasmes, darbojoties ar dažādiem dabas un mūsdienu materiāliem par tēmām ŪDENS, ZEME, GAISS. Veidoja gaisa lidaparātus, marmorēja audumu, darināja māla rāmīšus utt.

Apmeklēja izziņas un eksperimentu centru „Lielvārde”, kur darbojās darbnīcā “Skaņa”. Izmēģināja uz eksponātiem, kā darbojās fizikas likumi uz smagumu celšanu un pārvietošanu.

Eksperimentēja, novēroja un izdarīja secinājumus. Kopīgi darbojoties, veidoja dienasgrāmatu par dienas norisi. Saņēma apliecības.

2014.gads – Jēkabpils pilsētas pašvaldība, projekts „Jēkabpils NVO Jauniešu acīm!”

Pats nozīmīgākais rezultāts, kurš tika sasniegts – jauniešiem bija iespēja iepazīties ar Jēkabpils NVO Resursu centra 26 biedrībām. Paplašināt savu redzesloku un izpratni par to, ar ko nodarbojas organizācijas nevalstiskajā sektorā, kādi ir to mērķi un uzdevumi. Iepazīties ar mērķauditoriju, kuru intereses biedrība lobē un  aizstāv. Vislielāko iespaidu atstāja viesošanās biedrībā “Cerību sala”, kur tikām viesmīlīgi sagaidīti, izrādītas telpas un jaukā pašu rokām darināto darbu izstāde. Arī paši jaunieši varēja iemēģināt sporta telpās esošos trenažierus. Uzzināt, kā tie tiek pielietoti. Uzzinājām par mācīšanas metodēm, kas palīdz attīstīt bērnu ar īpašām vajadzībām motoriku.

Sadarbībā ar Jēkabpils NVO resursu centru tapa NVO sienas kalendārs.

2015.gads – Jēkabpils pilsētas pašvaldība, projekts ”Jēkabpils – lieliska izvēle ģimenes kopīgajam pārgājienam!”

Izplānots un iepazīts velo maršruts pa 7 pilsētas dabas un atpūtas objektiem. Uzfilmēts un samontēts 20 min garš video materiāls DVD formātā par ģimeni, kura apceļo 7 dabas un atpūtas objektus Jēkabpilī, kas ir pavairots 50 eksemplāros. Izveidots informatīvais buklets par 7 dabas un atpūtas objektiem Jēkabpilī latviešu, angļu un krievu valodās papīra un elektroniskā formātā. Iegūta  brīvprātīgā darba pieredze, darbojoties pie video materiāla un informatīvā bukleta sagatavošanas  12 kluba audzēkņiem un uzaicinātajai ģimenei. Video materiāla un informatīvā bukleta prezentācija prese konferencē septembrī, skolās, tūrisma centrā, bibliotēkās, NVO resursu centrā, NVO forumā, kas notiks novembrī, pašvaldībā un sociālajos tīklos. Veicināta interese par  aktīvu atpūtas tūrisma veidu, ceļojot ar velo, aicinot cilvēkus domāt par šo objektu saglabāšanu un pilnveidošanu. Informācija par projektu izskanēja masu medijos, sagatavotas 3 publikācijas vietējos laikrakstos, Jēkabpils pilsētas mājas lapā, Jēkabpils NVO Resursu centra, Jēkabpils BJC mājas lapā.

STARPTAUTISKĀ PIEREDZE

Mūsu kluba jauniešiem ir lieliska pieredze sadarbībai ar jauniešiem no Krievijas, Polijas un Vācijas.

Starptautiskās vasaras nometnes, ko organizēja Jēkabpils pilsētas sadraudzības pilsētas Melle (Vācija), Toržoka (Krievija), Chervjonka Leščina (Polija).

Dalība piedzīvojumu un izaicinājumu spēlē jauniešiem „Jaunie Rīgas sargi”.

Spēlē rajonā ieguvām 2.vietu, bet novadā 1.vietu. Piedalījāmies godpilnajā finālspēlē kino pilsētā Cinevilla.

Esam piedalījušies daudzos jauniešu apmaiņas projektos Turcijā, Spānijā, Čehijā, Polijā, Briselē, Dānijā.