No 7. aprīļa atsevišķi Jēkabpils Bērnu un jauniešu centra pulciņi atsākuši  darbību klātienē ĀRA NODARBĪBĀS, kā arī turpina darboties attālināti.

Projekts “Draudzīga ģimene pašvaldībai”

Projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” 2020./2021. mācību gadā
Autors: Sarmīte Stikāne | 30.09.2020 | Komentāru nav

2020. gada 20. jūnijā ir stājušies spēkā grozījumi MK noteikumos Nr.359 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5.specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanas noteikumi”, kas nosaka projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” darbības pagarinājumu par vēl vienu pilnu mācību gadu. Taču atšķirībā no iepriekšējiem gadiem, kad finansējums tika piešķirts 1.-12.klašu skolēniem, šajā mācību gadā projektā tiks  iesaistīti tikai 7.-12.klašu izglītojamie no izmēģina

Karjeras attīstības atbalsta prioritārie virzieni 2020./2021.m.g.:

  • karjeras izglītības integrēšana pilnveidotā mācību satura un pieejas īstenošanā;
  • profesionālās izglītības pievilcības veicināšana un prasmju izcilības iepazīšana;
  • pasākumi vecākiem bērnu karjeras atbalstam.

Aicinu pedagogus un skolēnus izteikt priekšlikumus karjeras pasākumu tematikai, rakstot e-klases pastā vai tiekoties.

Paldies par sadarbību un atbalstu projekta īstenošanas iepriekšējos gados! Vēlu mums Veiksmīgu izdošanos arī šogad!

Pedagogs karjeras konsultants - Sarmīte Stikāne