Cienījamie vecāki un apmeklētāji!

Saistībā ar 12.martā Ministru kabinetā pieņemto lēmumu par ārkārtējās situācijas izsludināšanu Latvijā, lai ierobežotu vīrusa Covid 19 izplatīšanos valstī, informējam ka Jēkabpils Bērnu un jauniešu centrs  (ieskaitot arī - Bērnu un jauniešu klubi "Laipa", "Smaids", "Vanagi", "Atslēga") no 13. marta līdz 12. maijam, pārtrauc mācību procesu klātienē.

Par aktualitātēm un turpmāko rīcību aicinām sekot līdzi informācijai mūsu mājaslapā www.jekabpils-bjc.lv un Facebook lapā Jēkabpils BJC.

 

Karjeras attīstības atbalsta pasākums „IT pasaule”
Autors: Sarmīte Stikāne | 04.02.2019 | Komentāru nav

IT_pasaule14. un 18. janvārī Jēkabpils pilsētā norisinājās karjeras attīstības atbalsta pasākums  „IT pasaule„,  kura mērķis bija radīt priekšstatu par informācijas tehnoloģiju inženiera profesiju. Nodarbības teorētiskajā laikā skolēniem tika sniegta informācija par zināšanām, prasmēm un iemaņām, kuras ir nepieciešamas šīs profesijas ikdienas darbā.   Savukārt praktiskajā daļā nodarbību vadītāja vadībā skolēni, darbojoties grupās, izveidoja vienkāršu robotu. Robots un tā programma patstāvīgai darbībai tika izveidots, vadoties pēc dotās instrukcijas. Skolēniem  bija   jāievēro darbību secīgums, jābūt uzmanīgiem, precīziem pat sīkumainiem, jo pat mazas neuzmanības dēļ robots un tā programma varēja nedarboties.

Kopumā nodarbībās piedalījās vairāk kā 150 skolēni no Jēkabpils pamatskolas un Jēkabpils 2. vidusskolas.Pasākums tika organizēts Eiropas Savienību fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekts Nr.8.3.5.0/16/1/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.