Izmaiņas vecāku līdzfinansējumā no 1.septembra

Vienreizēja iespēja jauniešiem attīstīt profesionālās kompetences!
Autors: Lilija Ražinska | 20.06.2014 | Komentāru nav

Projekts īstenots Jaunatnes politikas valsts programmas 2014.gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.

Vienreizēja iespēja  jauniešiem  attīstīt profesionālās kompetences un iepazīties ar profesiju daudzveidību!

Aicinām Jēkabpils pilsētas jauniešus vecumā no 16 gadiem līdz 25 gadiem pieteikties projekta „Jēkabpils jauniešu ar mazākām iespējām profesionālo un individuālo kompetenču attīstīšana, pielietojot neformālas mācīšanās metodes” aktivitātēm, kuras paredz attīstīt tās jauniešu dzīvei un darba tirgum nepieciešamās kompetences, kas vairotu jauniešu informētību, motivāciju un spēju profesionāli izglītoties atbilstoši Jēkabpils un reģiona darba tirgum, ievērojot katra individuālās dotības.

Projekta galvenie pasākumi būs četras neformālās izglītības radošās darbnīcas uz vietas Jēkabpilī par tēmām: „Jauniešu brīvprātīgais darbs Latvijā un Eiropā” (4 stundas), „Jauniešu veselība un fiziskā aktivitāte” (16 stundas), „Dažādu sadzīves prasmju pilnveidošana” (8 stundas), „Radošums floristikā un dāvanu iesaiņošanā” (8 stundas). Izbraukumos Vidusdaugavas un Latgales reģionos trīs informējoši izglītojošu ekskursiju ietvaros varēs iepazīties ar arodskolām, kur uz vietas  darbnīcās  tiks nodrošināta iespēja iepazīties ar pavāra, friziera, apdares darbu tehniķa, galdnieka, automehāniķa, sekretāres – lietvedes profesijām, kā arī reāli izmēģināt nepieciešamās prasmes pamatiemaņu līmenī.

Noslēgumā notiks jauniešu praktisko iemaņu demonstrācijas pēcpusdiena dažādu paaudžu auditorijai. Vismaz divās fokusgrupu diskusijās jaunieši varēs apmainīties viedokļiem par mūsdienu dzīves kvalitātes nodrošinājuma aktualitātēm.

Pieteikšanās pa tālruni 26442577 (Lilija), Sarmīte (26165237).

Lilija Ražinska, projekta vadītāja