Izmaiņas vecāku līdzfinansējumā no 1.septembra

Skolēni mācās plānot laiku un domā par veselību
Autors: Dzintra Lindāne | 28.02.2013 | Komentāru nav

12.februārī Bērnu un jauniešu centru piepildīja Jēkabpils pamatskolas, Jēkabpils 3.vidusskolas un Jēkabpils Valsts ģimnāzijas 5.-7.klašu skolēni, kuri ieradās uz pasākumu karjeras izglītības ietvaros „Veselības, pašvērtējuma un laika plānošanas prasme sekmīgā karjeras veidošanā”. Nodarbību vadīja psiholoģe Laila Malceniece.

Pasākuma mērķis bija papildināt skolēnu izpratni par veselības, pašvērtējuma un laika plānošanas prasmes nozīmi viņu turpmākajā dzīvē. Lektore izskaidroja pasākuma dalībniekiem veselības veidus (fiziskā, garīgā, sociālā), tad skolēni tika sadalīti septiņās grupās un viņi saņēma darba lapas ar situāciju aprakstu un uzdevumu – noteikt veselības veidus. Pēc tam dalībnieki paši par katru no veselības veidiem izdomāja un nosauca piemērus; pārējie skolēni mēģināja saprast, kura situācija atbilst kuram veselības veidam.

Turpinājumā sekoja kolāžu veidošana ar nosacījumu, ka žurnālos jāatrod attēli, kas parāda lietas un darbības, kuras ir labas mums un mūsu veselībai un kuras mūsu veselību grauj. Skolēni ar izdomu un atraktivitāti veidoja krāsainas kolāžas, izteica un argumentēja savu viedokli, kas pēc grupas domām ir tas labais un kas – sliktais.

Nākamā aktivitāte bija – laika plānošana. Skolēni sadalīja savu dienu (kas bija dota apļa formā) sektoros – cik daudz laika viņi ikdienā patērē kādai nodarbei, aktivitātei, darbībai. Lielāko dienas daļu skolēniem aizņem mācības (skolā, mūzikas skolā, mākslas skolā) un miegs, tad seko pulciņu apmeklēšana, hobiji, mājas darbu veikšana un palīdzēšana vecākiem mājās, pienākumu izpilde. Skolēni vismazāk laika ikdienā patērē sēdēšanai pie datora un televizora. Klausoties skolēnu stāstītajā, var secināt, ka tomēr liela daļa skolēnu ikdienā aktīvi piedalās ārpusskolas aktivitātēs un pasākumos, daudz laika viņiem neatliek tādām lietām kā dators un televīzijas skatīšanās. Vēl skolēni uzsvēra ēšanu, sporta aktivitātes, dziedāšanu, dejošanu, kas acīmredzot skolēniem ir svarīgi viņu ikdienā un kam viņi pievērš uzmanību.

Nodarbība noslēdzās ar divu filmiņu, ko uzņēmuši Jēkabpils jaunieši no Jauniešu kluba „13.Pirmdiena”, noskatīšanos: par neveselīgu pārtiku jeb Fast Food un par atkarībām (no narkotikām atkarīgie jaunieši stāstīja par savu dzīvi narkotiku lietošanas periodā un pēc tam). Skolēnos videofilmas izraisīja dažādas emocijas – vieni iegrima pārdomās, citi solīja jau no rītdienas sākt domāt par ēšanas paradumiem. Daudzi teica, ka viņiem nepatika filmiņa par jauniešiem-narkomāniem – valoda filmā nebija no tām patīkamākajām, skolēni varēja izvērtēt informāciju, kā šādi atkarīgie jaunieši uztver dzīvi, kas viņiem ir prioritāte, un saprast, ka dzīvē ir arī citas interesantākas un veselīgākas nodarbes, ar kurām piepildīt savu ikdienu un dzīvi. Pasākuma dalībnieki solījās paši nekad narkotikas nelietot un viņi centīsies neļaut arī citiem bojāt savu veselību. Skolēni stāstīs par to citiem, cik nopietna un nežēlīga šī atkarība ir!

Skolēnu domas par pasākumu:

Beāte: „Man patika uzdevumi, jo tie bija interesanti un pamācoši. Garšoja tēja un cepumi pasākuma noslēgumā. Tomēr man nepatika filmiņa par narkotikām.”
Līva: „Ļoti patika pasākums, patika visas spēles un aktivitātes. Patika arī skatīties abas filmiņas. Es no šī pasākuma ieguvu ļoti daudz: sapratu, kā plānot savu laiku un kāpēc ir jāēd veselīgi.”
Evija: „Man ļoti patika pasākums, jo tajā nebija garlaicīgi. Patika arī manas grupas sastāvs un draudzīgums.”
Elfa: „Pasākums ļoti patika. Interesanti bija uzdevumi, kurus vajadzēja pildīt grupās. Es uzmanīgi klausījos abas filmiņas. Viss ļoti patika, un ceru, ka tādus pasākumus rīkos biežāk!”
Līva Elza: „Patika aktivitātes, rūpīgi klausījos par nepareizu uzturu, jo tas mūsdienās ir ļoti aktuāli. Filmas arī bija pamācošas. Grupās strādāt bija jauki!”
Sandra Solvita: „Man patika viss! Bija jautri līmēt kolāžu un skatīties filmiņas.”

Paldies skolēniem par atsaucību, atraktivitāti un uzmanīgo klausīšanos visa pasākuma garumā! Uz tikšanos kādā citā nodarbībā saistībā ar karjeras izglītību!

Jēkabpils pilsētas izglītības iestāžu karjeras konsultante
Dzintra Lindāne