Izmaiņas vecāku līdzfinansējumā no 1.septembra

Pirmo reizi Karjeras diena Jēkabpilī
Autors: Dzintra Lindāne | 11.03.2013 | Komentāru nav

6.martā pilsētā notika pirmā Karjeras diena, ko organizēja Jēkabpils Bērnu un jauniešu centrs un Jēkabpils pilsētas skolu karjeras konsultante Dzintra Lindāne. Pasākums bija orientēts uz pamatskolas 8.-9.klašu skolēniem.

Uz Karjeras dienu tika uzaicinātas profesionālās izglītības iestādes: Jēkabpils Agrobiznesa koledža, Aizkraukles profesionālā vidusskola, Ogres Valsts tehnikums, Barkavas arodvidusskola, Daugavpils Valsts tehnikums, Vecbebru profesionālā vidusskola, Viduslatgales profesionālā vidusskola, Malnavas koledža, Latvijas Jūras akadēmijas jūrskola, Rēzeknes mākslas un dizaina vidusskola, Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskola.

21.JPGPasākumu apmeklēja vairāk kā 250 pilsētas un novadu skolu 8. un 9.klašu skolēni un viņu audzinātāji. Viskuplāk pārstāvētā bija Jēkabpils 3.vidusskola ar 53 audzēkņiem.

Karjeras dienu atklāja Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks Jānis Raščevskis, ievadvārdus un uzmundrinājumu skolēniem - domāt par savu nākotni - teica Jēkabpils Uzņēmēju biedrības valdes priekšsēdētāja Ilona Studāne, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras Jēkabpils reģionālās nodaļas vadītāja un Jēkabpils Eiropas informācijas centra koordinatore Inese Vītola, Nodarbinātības valsts aģentūras Jēkabpils filiāles karjeras konsultante Gita Sīle.

Profesionālās izglītības iestādes bija sagatavojušas savas skolas prezentācijas visdažādākajos veidos – izskanēja dziesmas, tika izdejotas dejas, spēlēti skeči, izveidotas iespaidīgas prezentācijas, teikti jauki vārdi par savu skolu. Prezentācijas noslēdzās ar nelielu koncertiņu, ko bija sagatavojuši Jāņa Ivanova mūzikas vidusskolas audzēkņi. Katrai uzaicinātajai skolai bija iespēja izrādīt savas izglītības programmas, parādīt veikumus un sasniegumus stendos, kurus mūsu skolu jaunieši ļoti labprāt apmeklēja un smēlās informāciju par tālākizglītības iespējām un daudzveidīgo profesiju klāstu, arī iespējām, ko var darīt ārpus nodarbībām. Jaunieši ir tik dažādi, ideju un darboties prieka pilni.

Saņemtas ļoti pozitīvas atsauksmes par pasākumu gan no skolēnu, gan viņu audzinātāju puses un arī no profesionālo izglītības iestāžu puses. Visi ir gatavi arī nākamgad šādam pasākumam.

Karjeras dienas otrā daļa bija paredzēta vidusskolēniem un vecākiem, bet šo pasākumu apmeklētība bija maza. Tomēr tie, kas ieradās, guva pozītīvas emocijas un pārdomas savai rīcībai nākotnē, uz ko mudināja sabiedriskās organizācijas Bērnu fonds „Attīstība” dibinātāja un vadītāja, psiholoģe no Rīgas Mārīte Šmaukstele.

Paldies pasākuma atbalstītājiem – Jēkabpils pilsētas Izglītības pārvaldei, personīgi Līgai Kļaviņai, Jēkabpils Jauniešu domei, personīgi Lāsmai Skļarskai, paldies arī Inesei Vītolai un kafejnīcai „Doma” par sadarbību un atbalstu.

Tiksimies Karjeras nedēļas pasākumos, kas norisināsies no 7. līdz 13. oktobrim Jēkabpils pilsētā!

 

6.martā pilsētā notika pirmā Karjeras diena