Izmaiņas vecāku līdzfinansējumā no 1.septembra

Notikumi septembrī
Autors: Lilija Upīte | 30.09.2022 | Komentāru nav

Brīvprātīgā darba projektam
“Brīvprātīgais darbs=piedzīvojums!”
pievienojies vēl viens brīvprātīgais

Jūlija sākumā sveicām Mehdi no Francijas ar ierašanos mūsu pulciņā. Toties septembra sākumā sagaidījām otro Eiropas Solidaritātes Korpusa brīvprātīgo – Luīzi no Vācijas.

Jauniesi 09_luizeLuīze kopš ierašanās ir jau aktīvi uzsākusi darbu ar novada jauniešiem, piedaloties Jēkabpils novada BJC atvērto durvju dienā, organizējot tikšanās ar jauniešiem un palīdzot jaunatnes darbiniecēm ikdienas darbā. Luīze ir ieradusies ar milzīgu enerģiju un koferi pilnu ar idejām, tāpēc droši varam teikt, ka jaunieši būs lieli ieguvēji.

Sveiciens no Luīzes: “Es ar prieku gaidu pulciņus un aktivitātes, kurās es varēšu dalīties ar jauniešiem ar savu kultūru, radošajām prasmēm un ieradumiem. Ceru, ka jauniešiem būs interese un vēlme apmeklēt šīs aktivitātes, lai mēs varētu dalīties ar savām kultūrām. Man interesē daba, patīk pastaigāties, it īpaši ar savu suni Kiru. Vēl man brīvajā laikā patīk gatavot ēst gan sev, gan citiem. Ģimenei un draugiem manā dzīvē ir liela loma. Būs grūti dzīvot tik tālu no viņiem un komunicēt, bet esmu pozitīvs cilvēks un ticu, ka viss man izdosies un būs labi. Es novērtēju iespēju piedalīties šajā projektā un organizēt savas aktivitātes. Ceru, ka tiksimies manās aktivitātēs. Lai mans piedzīvojums sākas!”

Projekta īstenošanas laiks no 2020.gada 1.septembra līdz 2023.gada 31.augustam

Projekta finansējums: EUR 21 160,00. Projekts “Brīvprātīgais darbs=piedzīvojums” tiek finansēts ar Eiropas Komisijas Eiropas Solidaritātes korpusa, kuru Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Eiropas Komisija nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

ATSKATS UZ SEPTEMBRA JAUNIEŠU AKTIVITĀTĒM

No 9. – 10. septembrim Jēkabpils novads uzņēma jauniešus no Kupišķu un Zarasai pašvaldībām, lai kopā darbotos Eiropas jauniešu iniciatīvas projekta “Mēs esam Eiropas nākotne” aktivitātēs Zasā un Rubeņos. Attālināti pievienojās arī Itālijas pārstāvji. Latvijas jauniešus pārstāvēja Zasas vidusskolas 12. klases audzēkņi.

Jauniesi 09_lietuvaProjekta 1.dienā Lietuvas un Latvijas jaunieši radoši darbojās dizaina domāšanas darbnīcā par tēmu “Pievilcīgas vides veidošana jauniešiem lauku teritorijās”. Darbnīcā jaunieši veidoja savu ideālo lauku vidi, diskutēja par trūkumiem un ieguvumiem, dzīvojot laukos, kā arī kur viņi sevi redz pēc 10 gadiem. Paralēli darbnīcai jaunatnes darbiniece Eva organizēja iepazīšanās aktivitātes. Pēc darbnīcas kopā ar brīvprātīgo Mehdi tika organizēts saliedējošs vakars, spēlējot spēles un apskatot Zasas parku caur orientēšanās spēli.

Projekta 2. dienā jauniešiem pievienojās viņu pašvaldību pārstāvji, lai pārrunātu iepriekšējā dienā gūtās atziņas un meklētu risinājumus problēmām viņu pašvaldībās. Kopīgi tika meklēti risinājumi, ko jaunieši un ko pašvaldība var darīt lietas labā. Šīs dienas aktivitātes vadīja un moderēja jaunatnes darbiniece Eva.

Paldies brīvprātīgajiem Luīzei un Mehdi par aktīvo dalību un palīdzību aktivitāšu organizēšanā. Paldies arī Zasas vidusskolas 12. klasei un audzinātājai Baibai par atbalstu.

-------------------------------

Labs jaunatnes darbinieks ir motivēts darbinieks. Lai veicinātu darbinieku motivāciju, saliedētību un gūtu jaunas zināšanas, Jēkabpils novada BJC jaunatnes darbinieces un citi darbinieki 16. septembrī sev noorganizēja apmācības. Apmācības vadīja mācību platformas “MeYou.One” līdzdibinātāja un līdzdalības eksperte Ieva Johansson.

Daļu no jaunatnes darba sastāda darbs ar pašpārvaldēm un aktīvajām jauniešu grupām. Mācībās šim aspektam tika likta liela uzmanība. Plānojām un apguvām jaunas metodes, kas noderētu darbā ar šīm grupām. Papildus visam mācībās veicinājām kolektīva saliedētību un sadarbības prasmes.

Pēc apmācībām noteikti esam guvuši lielāku iedvesmu un zināšanas, lai dotos uz pašpārvaldēm un palīdzētu jauniešiem. Paldies Ievai par fantastisko kopā būšanu!

-------------------------------

No 20. – 25. septembrim Jēkabpils novada BJC jaunatnes darbinieces Eva un Linda kopā ar jauniešiem Undīni, Aivu un Sindiju devās uz Igauniju, Lihulu, lai piedalītos pirmajās Erasmus+ projekta “Maatsalu Nature Film Festival” aktivitātēs.

Jauniesi 09_igaunija

Projektā tiekas 3 valstu jaunieši: Latvijas, Igaunijas un Zviedrijas. Projekta gala mērķis ir noorganizēt jauniešiem nometni, kurā viņi izveidotu savu filmu par sev tuvu tēmu saistībā ar dabu. Pirmās tikšanās reizes mērķis bija iepazīt tradīcijām pilno Matsalu filmu festivālu, piedalīties tā aktivitātēs, iepazīties ar projekta partneriem un plānot nākamās projekta aktivitātes.

Lielu daļu no aktivitātēm sastādīja filmu par dabu skatīšanās. Kaut gan bija dažas filmas, kuras īsti nepatika, tāpat no katras varēja kaut ko iemācīties. Filmas mums stāstīja par klimata problēmām, iedvesmojošiem cilvēkiem, dažādu dzīvnieku dzīves gaitām u.c. Vienu rītu devāmies uz Matsalu nacionālo parku vērot putnus un jūru. Igauņu brīvprātīgie arī noorganizēja jauniešiem “mokteiļu” darbnīcu, kur meitenes iemācījās pagatavot gardus un veselīgus bezalkoholiskos kokteiļus. Lieliski sagadījās, ka festivāla laikā Pērnavā notika gaismas šovi, kurus devāmies arī mēs aplūkot.

Šī projekta laikā jaunieši guva jaunu pieredzi, uzlaboja angļu valodas zināšanas un izbaudīja dažādas kultūras. Ļoti novērtējam igauņu jaunatnes darbinieku Annelijas un Kristelas viesmīlību, atbalstu un pozitīvismu. Paldies meitenēm par jauko kompāniju, atbalstu un aktīvo dalību. Nākamās šī projekta aktivitātes gaidāmas janvārī Zviedrijā  

-------------------------------

27. septembrī Viesītes jauniešu telpās notika tikšanās ar Jēkabpils novada BJC brīvprātīgo Mehdi no Francijas. Tikšanās laikā vairāk uzzinājām par Franciju, brīvprātīgā darba iespējām Eiropā un viņa iespaidiem par Latviju un Jēkabpili. Noslēgumā baudījām viņa gatavotās brokastu maizītes, kas ir iecienītas Francijā. Paldies atnākušajiem jauniešiem par dalību un iesaistīšanos.

-------------------------------

14. septembrī Jēkabpils novada Bērnu un jauniešu centrā (BJC) norisinājās atvērto durvju dienas. Pasākumā uzstājās bērni no BJC pulciņiem, kā arī darbinieki bija parūpējušies par radošajām darbnīcām. Tā kā BJC darbs nav tikai interešu izglītība, tad dalību pasākumā veica arī jaunatnes darbinieces ar saviem Eiropas brīvprātīgajiem.

Pie jaunatnes darbinieku galdiņa notika trīs aktivitātes. Darbinieces organizēja spēli “Izaicini sevi”, kur bērnam vai jaunietim bija jāizpilda 1-3 uzdevumi izaicinoši uzdevumi. Par izpildītiem uzdevumiem katrs saņēma gardumu. Francijas brīvprātīgais Mehdi bija sagatavojis 3 jautājumus par Franciju, kā arī pagatavojis franču gardumu. Pēc tukšajiem šķīvjiem var spriest, ka gardums bija labs! Kā trešā aktivitāte bija Vācijas brīvprātīgās Luīzes origami, kas arī bija ļoti populārs apmeklētāju vidū. Blakus aktivitātēm pasākuma apmeklētāji varēja aplūkot foto sienu ar pēdējā gada jauniešu pasākumiem.

-------------------------------

Jauniesi 09_zilaniSeptembrī uzsākām jauniešu iniciatīvu grupiņu darbu. Priecājamies par jaunām sejām aktīvo jauniešu pulciņos un enerģiju, ko tās sniedz. Viskuplākais pulciņš šoreiz bija saradies Zīlānos.

22.septembrī pozitīvā un radošā gaisotnē aizvadīts Krustpils teritorijas jauniešu iniciatīvu grupas pirmā tikšanās. Pirmajā tikšanās reizē piedalījās vairāk nekā 20 motivēti un enerģiski jaunieši. Pirmā tikšanās tika organizēta ar mērķi iepazīties, attīstīt komunikācijas prasmes un saliedēties kā komandai. 

IESPĒJAS UN AKTIVITĀTES JAUNIEŠIEM OKTOBRĪ

Guten tag! Šogad esam apdāvināti ar diviem brīvprātīgajiem no Eiropas. Ar Mehdi no Francijas esam iepazinušies, laiks otram! Uz jauniešu telpām ciemos dosies Luīze no Vācijas. Luīze iepazīstinās jauniešus ar vācu mūziku, kultūru un valodu, kā arī noorganizēs sadraudzības aktivitātes.

Tikšanās vietas un laiki:

  • 3. oktobrī plkst. 16:00 Salas jauniešu telpās;
  • 10. oktobrī plkst. 16:00 Zasas jauniešu telpās;
  • 24. oktobrī plkst. 16:00 Zīlānu tautas namā.

-------------------------------

 Zasas jauniešu telpas ir mainījušas savu atrašaās vietu. Turpmāk jauniešu telpas darbosies Zasas tautas nama pagrabiņā (ieeja no tautas nama iekšpagalma). Darba laiks paliek nemainīgs- otrdienās un piektdienās no plkst. 15:00 – 18:00.

Jaunās telpas iesvētīsim 21. oktobrī, pirms skolēnu brīvlaika, plkst. 16:00 ar picām un filmām.

-------------------------------

Ja esi aktīvs, radošs jaunietis vecumā no 13 līdz 25 gadiem. Ja tev ir vēlme organizēt un piedalīties dažādos jauniešu pasākumos. Tad aicinu tevi uz Viesītes jauniešu iniciatīvu grupas tikšanos – 13. oktobrī plkst. 15:30 Viesītes jauniešu telpās (Smilšu ielā 2, 3. stāvā, ieeja no bibliotēkas puses).

-------------------------------

Zasas jaunieši aicina pārējos Jēkabpils novada jauniešus uz sadraudzības pasākumu "Esi leģendārs".

Dosimies orientēšanās trasē pa Zasas muižas parku. Pēc tam izdejosimies diskotēkā, spēlēsim spēles un iemūžināsim video atmiņas 360 grādu spinijā. 

KAD? 7. oktobrī
KUR? Zasas tautas namā
CIKOS? plkst. 17:00 - 23:00
KO ŅEMT LĪDZI? Maiņas apavus, apģērbu diskotēkai un uzkodas
KUR PIETEIKTIES? Pie sava jaunatnes darbinieka
Vairāk informācijas: Eva - 29 354 160


Piesakies! Būs forši! 

-------------------------------

28. oktobrī plkst. 18:00 Rubeņu jaunieši aicina visus interesentus – jauniešus, bērnus, ģimenes – piedalīties orientēšanās pasākumā pa Rubeņu parku “Skrējiens pretī uzvarai”.

Nokomplektē komandu 3-5 cilvēki un pārbaudi savu atjautību, ātrumu un veiksmi.

Komandu reģistrācija Rubenes tautas namā no plkst. 17:40 – 18:00

-------------------------------

28. oktobrī plkst. 16:00 Zīlānu tautas namā notiks tikšanās un gleznošanas meistarklase kopā ar izstādes “Lazy art” autori Annu Fedulovu. Jauniešiem būs iespēja izpausties uz audekla un izlikt savas emocijas, domas un sajūtas. Aicināsim jauniešus piedalīties šajā aktivitātē, kurā būs gan sarunas, gan iespēja radoši izpausties. Visi materiāli tiks nodrošināti. Lai pieteiktos gleznošanas meistarklasei, zvani vai raksti Angelīnai (28311364) līdz 23. septembrī.

-------------------------------

25. oktobrī Salas jauniešu telpās no plkst. 15:00 notiks dažādu galda spēļu turnīri. Aicināti visi interesenti. Dalība pasākumā bezmaksas.

Vairāk informācijas jauniešu Facebook un Instagram kontos, kā arī www.jauniesivar.lv !

Jēkabpils novada Bērnu un jauniešu centra
Jaunatnes darbinieces