Izmaiņas vecāku līdzfinansējumā no 1.septembra

Noslēgusies Karjeras nedēļa 2013
Autors: Dzintra Lindāne | 20.10.2013 | 1 komentārs

Karjeras nedēļa logoNoslēgusies Karjeras nedēļa, kas norisinājās 11 Latvijas pilsētās laikā no 7. līdz 11.oktobrim. Jēkabpils arī bija šo pilsētu skaitā, kas izglītības iestāžu audzēkņiem un vecākiem piedāvāja plašu pasākumu programmu. Kopumā šogad Karjeras nedēļā piedalījās 24 197 dalībnieki, kuri apmeklēja 794 pasākumus. Dalība Karjeras nedēļas pasākumos jauniešiem ļāva izpētīt dažādās profesijas un apzināties savas iespējas – gan pie karjeras konsultanta, gan pie uzņēmējiem un nākotnes darba devējiem, gan augstskolās. Jēkabpils pilsētā notika 10 lielie pasākumi, kurus kopskaitā apmeklēja apmēram 1100 skolēni. Notika daudz un dažādi pasākumi arī bērnudārzos, skolās, Jēkabpils Agrobiznesa koledžā, Mūzikas un  Mākslas skolās, Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijā, Jēkabpils Tālākizglītības un informācijas tehnoloģiju centrā (TITC), karjeras konsultācijas Nodarbinātības valsts aģentūras Jēkabpils filiālē apmeklēja 126 skolēni, 460 skolēni devās ekskursijās uz pilsētas uzņēmumiem.

Septembra mēnesī tika izsludināts fotokonkurss „Mirklis profesijā”, kurā varēja piedalīties visu vecumu pilsētas bērni un skolēni. Konkursu vērtēja profesionāla žūrija. 1.vietu ieguva Mārtiņš Frīdis Lūks ar darbiem, kuros atspoguļojis virpotāja un zāģu lentu asinātāja darbu. 2.vieta piešķirta Sibillai Žindigai un Inesei Krūzenbergai par mirkļiem tēlnieka palīga profesijā. Sintija Grigorjeva ieguva 3.vietu ar fotogrāfijām, kurās attēlotas zobārste, pārdevēja un sētniece savā darbā.

Karjeras nedēļa tika ieskandināta ar koncertprogrammu "Par ko kļūt?", uz kuru ieradās pilsētas 6-gadnieki. Bērnus aktīvi iesaistīja un iekustināja Didzis Rijnieks. Pasākumu apmeklēja audzēkņi no pirmsskolas izglītības iestādēm "Auseklītis", "Zvaniņš", "Zvaigznīte".

 

 

Karjeras nedēļas atklāšanas pasākumu „Kāpnes” vadīja un visus klātesošos diskusijā iesaistīja Jēkabpils pašvaldības jaunatnes lietu speciāliste Lāsma Skļarska. Pasākumā piedalījās Valsts Izglītības attīstības aģentūras (VIAA) Informācijas un karjeras atbalsta departamenta vecākā eksperte Nora Kalēja, Jēkabpils pašvaldības Izglītības nodaļas vadītāja Līga Kļaviņa, Jēkabpils pilsētas skolu karjeras konsultante Dzintra Lindāne, Jēkabpils Bērnu un jauniešu centra direktors Oskars Elksnis, Baiba Stalidzāne no Kultūras pārvaldes, vietējie uzņēmēji – Ilona Studāne (SIA „Krokuss” un Jēkabpils Uzņēmēju biedrības vadītāja) un Aija Bojāre (SIA „Sedumi”), Jēkabpils Jauniešu domes vadītājs Rūdolfs Studāns un pilsētas skolu pārstāvji. Diskusijā tika runāts par iespējām jauniešiem Jēkabpils pilsētā, kā veicināt jauniešu atgriešanos pilsētā, par izglītības un darba iespējām, par profesiju pieprasījumu Jēkabpilī.

 

 

Skolēnu vecāki arī tika iesaistīti Karjeras nedēļas pasākumos. Vecāki izmantoja iespēju apmeklēt lekciju „Kādu ziņu ar savu uzvedību bērns sūta vecākiem?” Lekciju apmeklēja 40 vecāki no pilsētas un Salas novada. Lektore Dace Lapiņa (Rīga) ne tikai stāstīja par bērnu un jauniešu uzvedību, ko viņi ar to vecākiem grib pateikt, bet arī iesaistīja vecākus aktīvi diskusijā un analizēja reālus gadījumus no dzīves.

Radošajā darbnīcā Jēkabpils Bērnu un jauniešu centrā "Vides plānošana un labiekārtošana" piedalījās piecas pilsētas skolu 8.-9.klašu komandas. Darbnīcas vadīja BJC direktora vietniece Lilija Ražinska. Skolēni izteica savas idejas pilsētas tēla un sakoptas vides veidošanai, labiekārtojot pilsētas laukumus un vietas (Kena parks, laukums pie Bērnu un jauniešu centra, laukums pie veikala DEPO, Radžu ūdenskrātuve). Konkursu vērtēja profesionāla žūrija – pilsētas galvenā māksliniece Sanda Mālniece, teritorijas plānotājs Oskars Elksnis un žurnālistes Iveta Skolniece („Jaunais Vēstnesis”) un Ilze Bičevska („Brīvā Daugava”). Pirmo vietu ieguva Jēkabpils Valsts ģimnāzijas 8.a klases komanda "Džumandži" (audzinātāja Sandra Bondare), 2.vietu – Jēkabpils 2.vidusskolas 9.klases komanda „Zaļais mauriņš” (skolotāja Oksana Cvetkova), 3.vietu – JVĢ „Labo pārmaiņu lūši” (skolotāja Dace Druveniece). Pateicības un mierinājuma balvas saņēma Jēkabpils 3.vidusskolas 8.c klases komanda „Zaļie zaļā” (audzinātāja Olga Dorogova) un „Zaļie zirnīši” no ģimnāzijas 8.c klases (audzinātāja Anita Vanaga). Lai dzīvo jauniešu idejas un tiek realizētas pilsētas vides labiekārtošanas pasākumos!

 

 

Diskusiju cikls „Runā un audz!” kļuvis par ikmēneša tradīciju. Šoreiz BJC izglītības metodiķe Sarmīte Stikāne uz sarunu pie jauniešiem Bērnu un jauniešu centrā aicināja jēkabpilieti, bioloģijas zinātņu doktoru, molekulārbiologu, TV3 raidījuma BEZ TABU vadītāju Juri Šteinbergu. Pasākumu apmeklēja 51 skolēns. Diskusijas bija kā aizraujošs piedzīvojums Šteinberga kunga karjeras un izaugsmes dzīvē.

 

 

9.oktobrī notika eksperimentu darbnīca 1.-4.klašu skolēniem "Kas notiktu, ja...? Eksperimentē pats!". Eksperimentos darbojās 13 klases, kopskaitā 250 skolēni, uzzinot interesantas un neticamas lietas 14 darbnīcās. Darbnīcas vēroja un kopā ar bērniem eksperimentos piedalījās arī Lūsēns – mūsu pilsētas simbols. Skolēni bija ļoti priecīgi par šādu iespēju - vērot eksperimentus un paši tajos arī piedalīties. Mūsu erudītie pirmsskolas un sākumskolas pedagogi skolēnus ieveda aizraujošā pasaulē, kur rozīnes dejo, vīnogas griežas, baloni kā trošu vagoniņš laižas pa diegu, šķidrums pudelēs burbuļo kā burbuļlampās, puķes uzplaukst ūdenī, naudiņa burciņā ar ūdeni paslēpjas tā, ka neviens to nevar pat manīt. Un vēl daudz, daudz citas interesantas un neticamas lietas redzēja un zināšanas guva mazie skolēni. Katrs teica, ka vēlētos darbnīcās pakavēties ilgāk, parādīs mājās saviem tuvajiem, ko ir iemācījušies un nākamreiz noteikti piedalīsies šādā pasākumā.

 

 

Šinī dienā Jēkabpils Bērnu un jauniešu centrā tika rīkots pasākums 5.-7. klašu skolēniem "Profesiju labirints. Profesiju pasaule", kuru vadīja Sarmīte Stikāne. Pasākumā piedalījās 9 pilsētas skolu komandas, katrā komandā - 5 cilvēki. Skolēniem tika dots uzdevums - pusstundas laikā atbildēt uz 10 jautājumiem, kuri saistīti ar profesijām, nodarbošanos un atpazīstamiem cilvēkiem Jēkabpilī. Komandas strādāja intensīvi un saliedēti, sniedza precīzas un pārdomātas atbildes uz jautājumiem. Interesants bija radošais uzdevums - nosaukt, kādas profesijas pārstāvis varētu būt attēlā redzamais cilvēks, kādas īpašības viņam piemīt, lai strādātu šinī nosauktajā profesijā. Skolotāji pa to laiku gatavoja savām komandām krustvārdu mīklas par profesijām. Pirmo vietu ieguva Jēkabpils pamatskolas 6.c klase "Gudrīši" (audzinātāja Līga Vītola). 2.vietu izcīnīja 6.a klases komanda „Savējie” no Jēkabpils 3.vidusskolas (audzinātāja Ingūna Ūbele), 3.vieta piešķirta pamatskolas 5.d klases komandai „Profesiju mednieki” (audzinātāja Daira Voičonoka). Pateicības un nelielas balvas saņēma „Jaunie baņķieri”, „Fantastiskais piecinieks”, „Jautrie meistari” un „Taifūns” no 2.vidusskolas, komandas „Bumbiņas” un „Kad mums būs 101” no ģimnāzijas.

 

 

Augstskolu dienā ar prezentācijām piedalījās 6 augstskolas – Vidzemes augstskola, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Daugavpils Universitāte, Biznesa augstskola "Turība", Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, kā arī Jēkabpils Agrobiznesa koledža. 282 vidusskolu audzēkņi piedalījās pasākumā, vērojot prezentācijas, apmeklējot stendus un uzzinot nepieciešamo informāciju par studiju iespējām un meklējot savu karjeras ceļu.

 

 

Karjeras nedēļas noslēguma pasākumā piedalījās 9 komandas no visām pilsētas skolām: 4 komandas 5.-8.klašu grupā un 5 komandas 9.-12.klašu grupā. Skolēni darbojās profesiju darbnīcās, iepazīstot IT jomas, analītiķa, matemātiķa, ķīmiķa, degustatora, dizainera, žurnālista profesijas un darbojoties Dzīvajā bibliotēkā. Pasākums noritēja aktīvā un atraktīvā gaisotnē. Dalībiekus ar muzikālajiem priekšnesumiem priecēja Valsts ģimnāzijas vokālā grupa "Horizontāli", Dina un Dana Poles un Anete Patrīcija Pavlova. Pirmo vietu pamatskolu grupā ieguva Jēkabpils 3.vidusskolas 7.a klases komanda "Zaļie sīpoliņi" (audzinātāja Santa Svile), vidusskolu grupā - Jēkabpils Valsts ģimnāzijas komanda "Saulītes" (skolotāja Dace Druveniece). Otrā vieta komandām „1+4” (JVĢ) un „JAK audzēkņu pašpārvalde”, trešo vietu ieguva „Mēs paši” (pamatskola) un „Zvaniņi” (3.vidusskola). Pateicības izteiktas 7.b klases komandai „Jaunie profesionāļi” un vidusskolas komandai „Hameleoni” no 2.vidusskolas, komandai „Drosmīgā” no Jēkabpils Vakara vidusskolas.

Visi darbnīcu, nodarbību un pasākumu dalībnieki saņēma pateicības balvas un saldumus. Balvas sagādāja VIAA, Jēkabpils pilsētas pašvaldība un Jēkabpils Bērnu un jauniešu centrs.

 

 

Karjeras nedēļas izskaņā pateicības vārdi tika teikti sadarbības partneriem Jēkabpils pilsētā. Bez aktīviem pilsētas iedzīvotājiem tik plašs pasākumu piedāvājums nebūtu iespējams. Paldies Jēkabpils pilsētas pašvaldībai, Jēkabpils pilsētas pašvaldības izglītības nodaļai, Jēkabpils pilsētas pašvaldības jaunatnes lietu speciālistei, Jēkabpils Bērnu un jauniešu centram, Jēkabpils Uzņēmēju biedrībai, PII Zvaniņš, Auseklītis, Zvaigznīte un Kāpēcītis, Jēkabpils pamatskolai, Jēkabpils Valsts ģimnāzijai, Jēkabpils 2.vidusskolai, Jēkabpils 3.vidusskolai, Jēkabpils Vakara vidusskolai, Jēkabpils Agrobiznesa koledžai, Arvīda Žilinska Jēkabpils mūzikas skolai, Jēkabpils Mākslas skolai, Jēkabpils pilsētas bibliotēkai, Jēkabpils Tālākizglītības un informācijas tehnoloģiju centram, NVA Jēkabpils filiālei, RPIVA Jēkabpils filiālei, SIA Ošukalns, SIA Sedumi, SIA Atspulgs logiem, SIA LailaP, SIA Gefa Latvija.

Paldies bērniem un jauniešiem, kuri piedalījās pasākumos, guva pozitīvas emocijas, izzināja sevi, iepazina profesijas un noteikti izvēlēsies īsto savu karjeras ceļu! Paldies vecākiem, kuri nepaliek malā, bet ir kopā ar bērnu un paši izglītojas, lai vieglāk saprastos ar savu bērnu un palīdzētu viņam jautājumos, ar kuriem bērns ne vienmēr pats tiek galā!

skaidrite.ozolina@jvg.edu.lv
Pirms 9 gadiem
Jauki,- kopumā iznācis liels apjoms un pasākumu dažādība !