Izmaiņas vecāku līdzfinansējumā no 1.septembra

Karjeras nedēļa 2013.gada oktobrī
Autors: admin | 29.05.2013 | Komentāru nav

Karjeras nedēļas logo2013.gada 07.-13. oktobrī Rīgā, Jelgavā, Ventspilī, Liepājā, Kuldīgā, Daugavpilī, Jēkabpilī, Rēzeknē, Gulbenē, Cēsīs un Valmierā

Iepazīsti profesiju, iepazīsti sevi, gūsti pieredzi, esi uzņēmīgs, zini informācijas resursus, mācies palīdzēt savam bērnam izvēlēties karjeru!

Pasākumu kopums, lai palīdzētu jauniešiem:

  • izzināt savas karjeras iespējas un
  • izvēlēties nākamo profesiju un izglītības ceļu atbilstoši savām spējām, interesēm un iespējām, īpaši akcentējot visu līmeņu profesionālās izglītības vērtību un aktualitāti mūsdienās,
  • veicināt uzņēmību un motivāciju mācīties.
  • popularizēt karjeras atbalstu skolēniem (karjeras izglītība, karjeras konsultēšana)

 www.facebook.com/Karjerasnedela

www.viaa.gov.lv/lat/karjeras_atbalsts/euroguidance_sadala/karjeras_nedela2013. gada 7.-13. oktobrī 11 Latvijas pilsētās
Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) Eiropas Komisijas Euroguidance tīkla programmas ietvaros (Euroguidance) sadarbībā ar Rīgas, Jelgavas, Ventspils, Daugavpils, Jēkabpils, Liepājas, Rēzeknes, Gulbenes, Cēsu, Kuldīgasun Valmieras izglītības pārvaldēm un nodaļām organizē Karjeras nedēļu.

Karjeras nedēļas mērķis – palīdzēt jauniešiem izzināt savas karjeras iespējas, veicināt uzņēmību un motivāciju mācīties un izvēlēties nākamo profesiju un izglītības ceļu atbilstoši savām spējām, interesēm un iespējām, īpaši akcentējot visu līmeņu profesionālās izglītības vērtību un aktualitāti mūsdienās.

Mērķa auditorija – galvenā mērķa auditorija ir 14 – 19 gadu veci jaunieši, bet pasākumus skolās plānots organizēt visu vecumu skolēniem un viņu vecākiem.

Karjeras nedēļas tematika – VIAA Euroguidance sadarbībā ar pilsētu IP Karjeras nedēļas ietvaros plāno pasākumus, aktualizējot šādu tematiku: iepazīsti profesiju; iepazīsti sevi; gūsti pieredzi; esi uzņēmīgs; zini informācijas resursus; mācies palīdzēt savam bērnam izvēlēties karjeru.

Karjeras nedēļas pasākumu plāns – pasākumi skolēniem un vecākiem notiek galvenokārt pēcpusdienās, lai netraucētu skolēnu mācību darbu.

Detalizēto Karjeras nedēļas programmu sagatavo VIAA sadarbībā ar pilsētu IP koordinatoriem. IP koordinatori katrs īsteno savu pasākuma koncepciju, līdz ar to katrā pilsētā pasākumi var atšķirties.

Pilsētā vienlaicīgi var noritēt vairāki pasākumi dažādās vietās dažādu vecuma grupu skolēniem (piemēram, vispārizglītojošās un profesionālās skolās mācību procesa ietvaros, plānoti pasākumi skolēniem profesionālās izglītības iestādēs, kompetenču centros, interešu centros, augstskolās, dažādu veidu uzņēmumos, nevalstiskās organizācijās, jaunrades namos, karjeras konsultēšanas centros, pilsētas bibliotēkās utt.).

Vispārizglītojošās un profesionālās skolās visas nedēļas garumā tiek rīkotas karjeras izvēles tematikai veltītas mācību un audzināšanas stundas un ārpusklases pasākumi.

Finansējums – Iesaistīšanās Karjeras nedēļas pasākumos notiek uz brīvprātības pamata. VIAA nodrošina sabiedrisko attiecību kampaņu, kas veicina Karjeras nedēļas atpazīstamību un piesaista sabiedrības uzmanību. VIAA noslēdz līgumu ar pašvaldības norādīto pasākumu koordinatoru, sniedzot simbolisku atlīdzību par papildus darba uzdevumu veikšanu.

 

Seko līdzi informācijai un piedalies Karjeras nedēļas aktivitātēs arī mūsu pilsētā – Jēkabpilī!