Izmaiņas vecāku līdzfinansējumā no 1.septembra

Karjeras nedēļā Jēkabpilī interesanti notikumi
Autors: Sarmīte Stikāne | 27.10.2015 | Komentāru nav

No 12.līdz 16.oktobrim Jēkabpilī un vēl 19 Latvijas pilsētās un novados sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru (VIAA) norisinājās “Karjeras nedēļa”. Tās mērķis - palīdzēt jauniešiem izzināt savas karjeras iespējas, veicināt uzņēmību un motivāciju mācīties, ka arī izvēlēties nākamo profesiju un izglītības ceļu atbilstoši savām spējām, interesēm un iespējām. Karjeras nedēļas vadmotīvs šogad bija “Atver profesiju durvis!”.

Jēkabpilī karjeras nedēļā norisinājās 52 pasākumi (37 skolu pasākumi un 15 starpskolu) un 17 ekskursijas uz iestādēm un uzņēmumiem, kuros iesaistījās 2306 dalībnieki vecumā no 6 līdz 20 gadiem. Skolēniem bija iespēja doties mācību ekskursijās uz uzņēmumiem, darboties profesiju darbnīcās, tikties ar dažādu profesiju pārstāvjiem. Katrā Jēkabpils pilsētas izglītības iestādē notika dažādas aktivitātes, kuras bija vērstas uz izziņu, komunikāciju un dažādu prasmju apgūšanu.

Kā jauninājums šogad bija skolu sadraudzības pasākums „Atver durvis kaimiņu skolai”. Jēkabpils 3. vidusskola pasākumā „Būvēsim tiltu” iepazīstināja citu skolu skolēnus ar savas skolas vēsturi, tradīcijām, labajiem darbiem, kopā veidoja kolāžas. Savukārt 2. vidusskolas radošā skolotāju un skolēnu komanda iepazīstināja viesus ar skolas muzeju, kuram šogad svinēs 95 gadu jubileju. Jēkabpils pamatskola kopā ar pirmskolu izglītības iestāžu audzēkņiem mēģināja salīdzināt profesijas skolā un bērnudārzā. Vai skolotājs un audzinātāja ir līdzīgas vai vienādas profesijas? Jēkabpils Agrobiznesa koledžā risinājās pasākums "Nākotnes logs...". Pasākumā piedalījās Jēkabpils 2.vidusskolas 12.klašu skolēni. Grāmatvedības studenti teatralizēti parādīja, kādam jābūt grāmatvedim. IT studenti demonstrēja iespējas, ko piedāvā jaunākās tehnoloģijas, topošie mārketinga speciālisti skolēniem piedāvāja spēli "Savējie".

14. oktobrī notika orientēšanās konkurss „Atver un Uzzini”. Septīto klašu komandām vajadzēja orientēties pa pilsēta uzņēmumiem un iestādēm. Uzdevums – pēc fotogrāfijas fragmenta – iestādes durvīm atrast norādīto uzņēmumu. Katrai komandai bija jāiziet 9 kontrolpunkti, katrā no tiem atrodot konkrētas profesijas pārstāvi un atbildot uz jautājumu. Pasākuma noslēgumā  tika nopelnīta balva – SIA Margret sagatavotā lielā pica.

16. oktobrī norisinājās Karjeras nedēļas noslēguma pasākums ”Atver durvis nākotnei”. Septiņas 10.-12. klašu komandas darbojās 5 profesiju darbnīcās, izzinot pavāra, elektronikas tehniķa, grāmatveža, mākslinieka profesijas un piedaloties komandas saliedēšanas pasākumā. Visi darbnīcu, nodarbību un pasākumu dalībnieki saņēma pateicības balvas un saldumus. Karjeras nedēļas izskaņā pateicības vārdi tika teikti sadarbības partneriem Jēkabpils pilsētā. Bez aktīviem pilsētas iedzīvotājiem tik plašs pasākumu piedāvājums nebūtu iespējams.

Paldies Jēkabpils pilsētas pašvaldībai, Jēkabpils pilsētas pašvaldības Izglītības nodaļai, Jēkabpils Uzņēmēju biedrībai, Jēkabpils pamatskolai, Jēkabpils 3. vidusskolai, Jēkabpils 2.vidusskolai, Jēkabpils Agrobiznesa koledžai, Jēkabpils Valsts ģimnāzijai , PII Zvaniņš, PII Zvaigznīte,  PII Auseklītis, PII Kāpēcītis, A.Žilinska mūzikas skolai, Jēkabpils Bērnu un jauniešu centram, Nodarbinātības Valsts aģentūras Jēkabpils filiālei, Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Jēkabpils iecirknim, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam, Jēkabpils reģionālajai slimnīcai, Biedrībai „Ūsiņš”, Jēkabpils dzīvnieku patversmeiZemessardzes 56. kājnieku bataljonam, SIA Dižmežs, SIA DLLA, SIA Brodoor, LailaP, SIA Sedumi, SIA Atspulgs logiem, Sol&vita, SIA Ošukalns, Figura line.

Īpašu paldies sakām Jurim Saldakam par sešu durvju dāvinājumu vides instalācijai Jēkabpils pilsētā.

Paldies bērniem un jauniešiem, kuri piedalījās pasākumos, guva pozitīvas emocijas, izzināja sevi, iepazina profesijas un noteikti izvēlēsies īsto  savu karjeras ceļu! Paldies vecākiem, kuri nepaliek malā, bet ir kopā ar bērniem un paši izglītojas!