Izmaiņas vecāku līdzfinansējumā no 1.septembra

Jauna profesija: ātri, BEZ maksas un visā Latvijā!
Autors: Sarmīte Stikāne | 24.08.2015 | Komentāru nav

Vai vēlies iegūt sirdij tuvu profesiju, ja tas nav izdevies līdz šim? Vēlies iegūt jaunu profesiju, jo līdzšinējā specialitāte nav ļāvusi strādāt kāroto darbu? Varbūt jau kādu laiku meklē savu vietu dzīvē un vēlies labi nopelnīt, nevis vienkārši strādāt un pelnīt iztiku? Izmanto iespēju mainīt dzīvi ar Jauniešu garantiju! Tu vari gada vai pusotra laikā tikt līdz savam mērķim. Tas viss BEZ maksas un BEZ problēmām, ja Tu nemācies un neesi nodarbināts!

JauniesuGarantijaLogo.jpg


Vai Jauniešu garantija ir man? Jā, ja Tu nemācies, nestudē pilna laika programmās un nestrādā:

 • esi vecumā no 17 līdz 29 gadiem (ieskaitot);
 • esi ieguvis vismaz pamata, vidējo vai profesionālo vidējo izglītību, ko apliecina dokuments;
 • esi bez iepriekš iegūtas profesijas vai ar profesionālo kvalifikāciju, ja tā iegūta vismaz gadu pirms mācību uzsākšanas 2015. gada 1. septembrī;
 • neesi nodarbināts vai pašnodarbinātais;
 • Tu vari būt reģistrējies Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā darba meklētājs vai bezdarbnieks un vienlaikus saņemt bezdarbnieka pabalstu;
 • ņem vērā, ka vienlaikus nevari būt finansiālā atbalsta saņēmējs Jauniešu garantijas pasākumos, ko īsteno NVA;
 • Tu nevari būt pilna laika students augstākās izglītības iestādē;
 • ja esi jau iepriekš mācījies kādā no Jauniešu garantijas profesionālās izglītības programmā, bet neesi to pabeidzis, atkārtoti Jauniešu garantijā varēs pieteikties ne agrāk kā gadu pēc atskaitīšanas.


Kādus labumus Tu vari saņemt profesijas apguves laikā?

Mācību laikā:

 • Būsi nodrošināts ar mācību līdzekļiem un nepieciešamo inventāru,
 • Saņemsi stipendiju 70 līdz 115 eiro apmērā, ja nebūs neattaisnotu kavējumu un visos mācību priekšmetos iegūts sekmīgs vērtējums,
 • Tev apmaksās dienesta viesnīcu profesionālās izglītības iestādē,
 • Tev tiks nodrošinātas karjeras konsultācijas,
 • Nepieciešamības gadījumā varēsi papildināt zināšanas eksaktajos mācību priekšmetos, kas saistītas ar inženierzinātnēm, zinātni, tehnoloģijām un matemātiku, ja tas nepieciešams izvēlētajā profesijā,
 • Atsevišķās profesijās profesionālos priekšmetus varēsi apgūt nevis mācību darbnīcās, bet reālā darba vidē pie darba devējiem, kas piedāvā darba vidē balstītas mācības, piemēram, būvniecībā,
 • Papildus vari iegūt savai profesijai nepieciešamo sertifikātu vai apliecību, piemēram, darbam ar kases aparātu, darbam ar sistēmu tūrisma pakalpojumu rezervācijai, auto vai traktora tehnikas vadīšanas apliecību, u.c. sertifikātus, ja to paredz izvēlētās profesijas specifika.


Kvalifikācijas prakses laikā:

 • 15 nedēļas pavadīsi pie darba devējiem, kuriem nepieciešamas Tavas jauniegūtās prasmes,
 • Tev segs ceļa un nakts mītnes izdevumus līdz 71 eiro mēnesī,
 • Tev tiks apmaksāta civiltiesiskā apdrošināšana,
 • Tev tiks nodrošinātas obligātās veselības pārbaudes, ja to paredz izvēlētās profesijas specifika.


Sīkāka informācija: http://viaa.gov.lv/lat/es_fondu_projekti/jauniesugarantija/izgl_progr_un_skolas_kampana/