Izmaiņas vecāku līdzfinansējumā no 1.septembra

Ieskaties RTU!
Autors: Sarmīte Stikāne | 15.01.2015 | Komentāru nav

IeskatiesRTURīgas Tehniskās universitātes Inženierzinātņu vidusskola (IZV) ir Latvijā pirmā vispārējās vidējās izglītības mācību iestāde, ko izveidojusi universitāte un kurā Latvijas talantīgākie skolēni varēs padziļināti apgūt eksaktos mācību priekšmetus, lai sagatavotos inženierzinātņu studijām.

 

  • Skolēniem būs iespēja nokārtot atsevišķus RTU studiju kursus. Izvēloties studēt RTU, IZV absolventi iegūtos kredītpunktus varēs izmantot, lai ātrāk iegūtu bakalaura grādu.
  • RTU mācībspēki un nozares vadošie pētnieki tiksies ar skolēniem stundās, lai iepazīstinātu ar jaunākajiem atklājumiem un pētniecības tematiem.
  • Skolēni tiks sagatavoti starptautiski atzītā IELTS angļu valodas eksāmena kārtošanai, kas ļaus pretendēt uz vietu arī labākajās ārvalstu augstskolās.
  • Vasarās skolēni varēs doties praksē uz kādu no RTU sadarbības partneru uzņēmumiem.
  • Ikviens skolēns tiks iesaistīts arī tiešsaistes atvērto kursu (MOOC) veidošanā, paplašinot sev pieejamo materiālu klāstu un sniedzot iespēju mācīties sev vēlamā vietā un laikā.
  • Skolēni iegūs iemaņas zinātniski pētniecisko darbu izstrādē, apgūs prezentēšanas prasmi, kā arī varēs strādāt ar jaunākajām tehnoloģijām aprīkotajās RTU laboratorijās.
  • Skolēni kopā ar RTU studentiem varēs darboties Elektronikas, Robotikas klubos un RTU Dizaina fabrikā.

 Vairāk informācija apskatāma - http://www.izv.lv/