Izmaiņas vecāku līdzfinansējumā no 1.septembra

Apgūt profesiju 1,5 gada laikā par ES Fondu līdzekļiem
Autors: NIID.LV | 29.12.2014 | Komentāru nav

Jauniešu garantijas ietvaros apgūt profesiju 1-1,5 gadu laikā par ES Fondu līdzekļiem piedāvā uzsākt arī ziemā

NIID plakāts1. decembrī 30 profesionālās izglītības iestādēs Latvijā sākas dokumentu iesniegšana 1 gada un 1,5 gadu programmās, kuru ietvaros jaunieši vecumā no 17 līdz 29 gadiem (ieskaitot) var apgūt tautsaimniecībā pieprasītas profesijas. Mācību laikā jaunieši var saņemt ES stipendiju, kā arī papildus paredzēta iespēja iegūt profesijai nepieciešamo sertifikātu vai apliecību.

1,5 gadu programmās dokumentu pieņemšana notiek no 1.decenbra līdz 6. janvārim (mācības sākas 12. janvārī), bet 1 gadīgajās programmās dokumentus profesionālās izglītības iestādēs var iesniegt no 1. decembra līdz 17. februārim (mācības sākas 23. februārī).

Viengadīgajās programmās var iestāties jaunieši ar pamatskolas izglītību, taču ne agrāk kā no 17 gadu vecuma, savukārt, lai varētu mācīties 1,5 gadīgās programmās, ir nepieciešama vidējā izglītība.

Dokumenti jāiesniedz izvēlētajā skolā.

Kopumā jauniešiem ir iespēja izvelēties kādu no 62 kvalifikācijām.

IESTĀŠANĀS NOSACĪJUMI

Uz iestāšanos programmā var pretendēt jaunieši vecumā no 17 līdz 29 gadu vecumam (ieskaitot) bez iepriekš iegūtas kvalifikācijas vai ar iegūtu profesionālo kvalifikāciju, kas nav iegūta pēdējā gada laikā pirms iestāšanās projekta ietvaros īstenotajās programmās. Jaunieši drīkst būt reģistrējušies Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieki (un vienlaikus saņemt bezdarbnieku pabalstu) vai darba meklētāji, taču tajā paša laikā nevar būt finansiāla atbalsta saņēmēji NVA īstenotajos projektos un pasākumos. Tāpat ikvienam jaunietim, kam nav iepriekš iegūta kvalifikācija un kas jau ir mācījies šī projekta ietvaros īstenotajā profesionālās izglītības programmā, bet nav to pabeidzis, jāņem vērā, ka atkārtoti gada un pusotrgadīgajās programmās varēs pieteikties ne agrāk kā gadu pēc atskaitīšanas. 

MĀCĪBU NORISE

Mācību laikā nepieciešamības gadījumā būs iespēja papildināt zināšanas eksaktajos mācību priekšmetos tajās programmās, kas saistītas ar inženierzinātnēm, zinātni, tehnoloģijām un matemātiku, kā arī visiem izglītojamiem programmas īstenošanas laikā paredzēti karjeras atbalsta pasākumi. Pēc veiksmīgas teorētisko priekšmetu apguves, ikvienam izglītojamam programmas ietvaros jāiziet 15 nedēļu prakse un noslēgumā jākārto kvalifikācijas eksāmens.

NODROŠINĀJUMS

Mācības profesionālās izglītības programmās ir bezmaksas un mācību laikā papildus jaunieši saņem mērķstipendiju 70 līdz 115 eiro apmērā mēnesī, ja nav bijuši neattaisnoti kavējumi un visos mācību priekšmetos ir iegūts sekmīgs vērtējums. Mācību laikā izglītojamie tiek nodrošināti ar mācību līdzekļiem un nepieciešamo inventāru. No projekta līdzekļiem tiek segtas profesionālo izglītības iestāžu skolu dienesta viesnīcu izmaksas, ceļa un nakstsmītnes izdevumi līdz 71 eiro mēnesī kvalifikācijas prakses laikā, tiek apmaksāta civiltiesiskā apdrošināšana uz prakses laiku, kā arī tiek nodrošinātas obligātās veselības pārbaudes, ja to paredz izvēlētās profesijas specifika.

Atsevišķu profesiju apguve saistīta ar papildu sertifikātu vai apliecību iegūšanu, kas dod tiesības strādāt izvēlētajā profesijā. Lai profesionālās izglītības iestādes spētu maksimāli nodrošināt absolventu atbilstību darba tirgum, atsevišķās programmās tiek nodrošināta papildu apliecības un sertifikāta ieguve.

Daži apliecību un sertifikātu piemēri:

  • mazumtirdzniecības veikala pārdevējiem, mazumtirdzniecības komercdarbiniekiem, viesmīļiem, bārmeņiem u.c. projekts nodrošina sertifikātu par darbu ar kases aparātu;
  • automehāniķiem un autoelektriķiem apmaksāta teorētiskā un braukšanas eksāmena kārtošana CSDD B kategorijas autovadītāja apliecības ieguvei;
  • meža nozares speciālistiem, lauksaimniecības un dārzkopības speciālistiem būs iespējams iegūt traktortehnikas vadītāja apliecību;
  • viesnīcu servisa speciālisti varēs iegūt AMADEUS sertifikātu, kas ļauj darboties minētajā sistēmā, rezervējot aviopakalpojumus, viesnīcas, automašīnu nomu utt.;
  • lauksaimniecības, dārzkopības, augkopības un augļkopības speciālistiem nepieciešama augu aizsardzības apliecība, kas dod tiesības strādāt ar ķimikālijām, dažādiem mēslojumiem, herbicīdiem un veikt miglošanu.

ATSAUCE UZ PROJEKTU

Profesionālo izglītību par Eiropas Savienības fondu līdzekļiem VIAA īsteno ES fondu 2014. - 2020. gada plānošanas perioda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 7.2.1.specifiskā atbalsta mērķa (SAM) „Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros” 2.kārtas projekta „Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošanas garantijas jauniešiem ietvaros”.

Jauniešu garantijas 2.kārtas projektu plānots īstenot līdz 2018. gadam, izsludinot uzņemšanu profesionālajās izglītības programmās divas reizes gadā – vasarā un ziemā. Piedāvāto programmu klāsts tiek saskaņots Nozaru ekspertu padomēs atbilstoši nozarē nepieciešamajiem speciālistiem. Plānots, ka projekta ietvaros profesiju iegūs 6 500 jauniešu. Šobrīd projektā iesaistījušās jau 35 profesionālās izglītības iestādes. Vairāk informācijas par projektu VIAA mājaslapā: VIAA īstenotie projekti - Jauniešu garantijas.

Visas programmas datubāzē varat apskatīties šeit>>>  vai zemāk pa tematiskajām jomām tabulās.

Papildu jautājumu gadījumā, sazinieties ar Profesionālās izglītības projektu departamenta projekta vadītāju Indru Garo, tālr. 67854772, e-pasts: indra.gara@viaa.gov.lv

PROGRAMMAS UN PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES

ARHITEKTŪRA UN BŪVNIECĪBA

Profesija

Izglītības iestāde

Nosacījumi

Apdares darbu strādnieks (3)

Daugavpils Būvniecības tehnikums (Daugavpils, Ludza)

Viduslatgales Profesionālā vidusskola

VSIA "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums"

9 kl. (1 gads, no 17 g.v.)

Apdares darbu tehniķis (2)

Barkavas Profesionālā vidusskola

Daugavpils Būvniecības tehnikums (Ludza)

12 kl. (1.5 gadi)

Būvtehniķis (1)

Saldus Profesionālā vidusskola

12 kl. (1.5 gadi)

Inženierkomunikāciju tehniķis (1)

Mālpils Profesionālā vidusskola

12 kl. (1.5 gadi)

Jumiķis (1)

Ērgļu Profesionālā vidusskola

12 kl. (1.5 gadi)

 

DATORZINĀTNES

Profesija

Izglītības iestāde

Nosacījumi

Datorsistēmu tehniķis (1)

PIKC "Rīgas Valsts tehnikums"

12 kl. (1.5 gadi)

Mehatronisko sistēmu tehniķis (1)

PIKC "Liepājas Valsts tehnikums"

12 kl. (1.5 gadi)

Programmēšanas tehniķis (1)

PIKC "Rīgas Valsts tehnikums"

12 kl. (1.5 gadi)

 

INDIVIDUĀLIE PAKALPOJUMI

Profesija

Izglītības iestāde

Nosacījumi

Auklis (1)

RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledža

12 kl. (1.5 gadi)

Bārmenis (2)

VSIA "Bulduru Dārzkopības vidusskola"

VSIA "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums"

12 kl. (1.5 gadi)

Ceļojumu konsultants (1)

VSIA "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums"

12 kl. (1.5 gadi)

Ēdināšanas pakalpojumu speciālists (1)

Mālpils Profesionālā vidusskola

12 kl. (1.5 gadi)

Ēdināšanas pakalpojumu speciālists uz kuģiem (1)

VSIA "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums"

12 kl. (1.5 gadi)

Frizieris (3)

VSIA "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums"

9 kl. (1 gads, no 17 g.v.)

Jelgavas Amatu vidusskola

VSIA "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums"

12 kl. (1 gads)

Istabene (1)

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums

9 kl. (1 gads, no 17 g.v.)

Konditors (5)

Valmieras tehnikums

VSIA "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums"

Vecbebru Profesionālā un vispārizglītojošā internātvidusskola

9 kl. (1 gads, no 17 g.v.)

Smiltenes tehnikums

VSIA "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums"

12 kl. (1 gads)

Pavārs (10)

Barkavas Profesionālā vidusskola

PIKC "Liepājas Valsts tehnikums"

Jelgavas Amatu vidusskola

Priekuļu tehnikums

Rēzeknes tehnikums

Valmieras tehnikums

VSIA "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums"

9 kl. (1 gads, no 17 g.v.)

Saulaines Profesionālā vidusskola

Smiltenes tehnikums

VSIA "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums"

12 kl. (1 gads)

Restorānu pakalpojumu speciālists (3)

Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskola

Valmieras tehnikums

VSIA "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums"

12 kl. (1.5 gadi)

Tūristu grupas pavadonis (2)

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums

VSIA "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums"

12 kl. (1.5 gadi)

Viesmīlis (2)

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums

PIKC "Kandavas Valsts lauksaimniecības tehnikums"

12 kl. (1.5 gads)

Viesmīlības pakalpojumu speciālists (1)

Saldus Profesionālā vidusskola

12 kl. (1.5 gadi)

Viesnīcu pakalpojumu speciālists (2)

VSIA "Bulduru Dārzkopības vidusskola"

VSIA "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums"

12 kl. (1.5 gadi)

Viesu uzņemšanas dienesta speciālists (1)

VSIA "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums"

12 kl. (1.5 gadi)

Vizāžists (1)

Jelgavas Amatu vidusskola

12 kl. (1 gads)

 

INŽENIERZINĀTNES UN TEHNOLOĢIJAS

Profesija

Izglītības iestāde

Nosacījumi

Ķīmisko procesu tehniķis (1)

Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledža

12 kl. (1.5 gadi)

Atslēdznieks (1)

Jelgavas Amatu vidusskola

9 kl. (1 gads, no 17 g.v.)

Autoatslēdznieks (2)

Priekuļu tehnikums

Viduslatgales Profesionālā vidusskola

9 kl. (1 gads, no 17 g.v.)

Autoelektriķis (1)

Daugavpils Būvniecības tehnikums

12 kl. (1.5 gadi)

Automehāniķis (2)

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums

PIKC "Rīgas Valsts tehnikums"

12 kl. (1.5 gadi)

Datorizētās ciparu vadības (CNC) metālapstrādes darbagaldu iestatītājs (1)

Jelgavas Amatu vidusskola

12 kl. (1.5 gadi)

Elektrotehniķis (1)

PIKC "Rīgas Valsts tehnikums"

12 kl. (1.5 gadi)

Kokvedēja automobiļa vadītājs (1)

PIKC "Liepājas Valsts tehnikums"

12 kl. (1.5 gadi)

Lauksaimniecības tehnikas mehāniķis (1)

PIKC "Kandavas Valsts lauksaimniecības tehnikums"

12 kl. (1.5 gadi)

Rokas lokmetinātājs (MMA); Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG) (1)

Ventspils Tehnikums

9 kl. (1 gads, no 17 g.v.)

Virpotājs (1)

Jelgavas Amatu vidusskola

9 kl. (1 gads, no 17 g.v.)

 

KOMERCZINĪBAS UN ADMINISTRĒŠANA

Profesija

Izglītības iestāde

Nosacījumi

Grāmatvedis (2)

Jelgavas Amatu vidusskola

PIKC "Rīgas Valsts tehnikums"

 

12 kl. (1.5 gadi)

Klientu apkalpošanas speciālists (3)

PIKC "Rīgas Valsts tehnikums" (Rīgā un Laidzē)

Saulaines Profesionālā vidusskola

Zaļenieku komerciālā un amatniecības vidusskola

12 kl. (1.5 gadi)

Komercdarbinieks (1)

Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskola

12 kl. (1.5 gadi)

Lietvedis (2)

PIKC "Rīgas Valsts tehnikums"

12 kl. (1 gads)

Barkavas Profesionālā vidusskola

9 kl. (1 gads, no 17 g.v.)

Loģistikas darbinieks (1)

Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskola

12 kl. (1.5 gadi)

Mazumtirdzniecības komercdarbinieks (1)

Jēkabpils Agrobiznesa koledža

12 kl. (1.5 gadi)

Mazumtirdzniecības veikala pārdevējs (1)

Rēzeknes tehnikums

9 kl. (1 gads, no 17 g.v.)

Reklāmas pakalpojumu komercdarbinieks (1)

Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskola

12 kl. (1.5 gadi)

Transporta pārvadājumu komercdarbinieks (2)

Barkavas Profesionālā vidusskola

PIKC "Rīgas Valsts tehnikums"

12 kl. (1.5 gadi)

 

LAUKSAIMNIECĪBA, MEŽSAIMNIECĪBA UIN ZIVSAIMNEICĪBA

Profesija

Izglītības iestāde

Nosacījumi

Biškopis (1)

Viduslatgales Profesionālā vidusskola

12 kl. (1.5 gadi)

Dārzkopis (stādu audzētājs) (1)

VSIA "Bulduru Dārzkopības vidusskola"

12 kl. (1.5 gadi)

Dārzkopis (1)

Malnavas koledža

9 kl. (1 gads, no 17 g.v.)

Dārzkopības tehniķis (1)

Viduslatgales Profesionālā vidusskola

12 kl. (1.5 gadi)

Lauku īpašumu apsaimniekotājs (3)

Priekuļu tehnikums

Saulaines Profesionālā vidusskola

Viduslatgales Profesionālā vidusskola

12 kl. (1.5 gadi)

Motorzāģa operators (1)

Ērgļu Profesionālā vidusskola

9 kl. (1 gads, no 17 g.v.)

Parka dārznieks (1)

VSIA "Bulduru Dārzkopības vidusskola"

12 kl. (1.5 gadi)

 

MĀKSLAS

Profesija

Izglītības iestāde

Nosacījumi

Interjera dizaina speciālists (1)

VSIA "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums"

12 kl. (1.5 gadi)

Multimediju dizaina speciālists (1)

Rīgas Amatniecības vidusskola

12 kl. (1.5 gadi)

 

RAŽOŠANA UN PĀRSTRĀDE

Profesija

Izglītības iestāde

Nosacījumi

Apģērbu modelēšanas un konstruēšanas speciālists (1)

VSIA "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums"

12 kl. (1.5 gadi)

Būvizstrādājumu galdnieks (1)

Balvu profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola

12 kl. (1.5 gadi)

Galdnieks (2)

Saldus Profesionālā vidusskola

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums

9 kl. (1 gads, no 17 g.v.)

Mēbeļu galdnieks (1)

Cēsu Profesionālā vidusskola

12 kl. (1.5 gadi)

Pārtikas produktu ražošanas tehniķis (1)

Valmieras tehnikums

12 kl. (1.5 gadi)

Saldumu un šokolādes izstrādājumu tehniķis (1)

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums

12 kl. (1.5 gadi)

Tekstiliju ražošanas speciālists (1)

Valmieras tehnikums

12 kl. (1.5 gadi)

Tērpu stila speciālists (1)

Balvu profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola

12 kl. (1.5 gadi)

 

VESELĪBAS APRŪPE

Profesija

Izglītības iestāde

Nosacījumi

Māsas palīgs (1)

RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledža

12 kl. (1 gads)