2022.-2023.gada interešu programmas un nodarbību laiki
Jaunais pulciņu saraksts!

BJC Aknīstes struktūrvienības nodarbību laiki 2022.-2023.m.g. II semestris

 

N.
p.
k.

Pulciņa nosaukums

Nedēļas diena, kad notiek pulciņš

Nodarbību laiks

Nodarbību vieta

Pulciņa vadītājs

1.

Dramatiskais pulciņš

 Trešdiena

 

1) 1410- 1450
2) 1550- 1630

Aknīstes BJC /svinību zālē/

Inta Mežaraupe

2.

Popgrupa (pirmsskola) 

 Trešdiena

1) 1515- 1555

PII “Bitīte” zālē

Madara Ozoliņa

3.

Popgrupa (pamatskola)

 Pirmdiena

 

 Trešdiena

1) 1400- 1440
2) 1450- 1530
3) 1540- 1620
4) 1400- 1440

Aknīstes BJC /3.kab./

Madara Ozoliņa

4.

Bērnu deju pulciņš
(pirmsskola)

 Pirmdiena

1) 1510- 1550
2) 1600- 1640

PII “Bitīte” zālē

Inta Mežaraupe

5.

Mūsdienu deju pulciņš

 Pirmdiena

 
 Trešdiena

1) 1320- 1400
2) 1410- 1450
3) 1230- 1310
4) 1320- 1400
5) 1500- 1540

Aknīstes BJC /zāle/

Inta Mežaraupe

6.

Floristikas pulciņš

 Trešdiena

 
 Piektdiena

1) 1400- 1440
2) 1450- 1530
3) 1320- 1400
4) 1410- 1450

Aknīstes BJC /4.kab./

Smaida Zaičenkova

7.

Blokflautistu pulciņš

 Piektdiena

1) 1400- 1440
2) 1450- 1530
3) 1540- 1620

 Aknīstes BJC /1.kab./

Modrīte Taube

8.

Jauniešu interešu aizstāvība

 

 Ceturtdiena

1) 1620- 1700

 

Aknīstes BJC /svinību zālē/

Evija Ķiķēna