Izmaiņas vecāku līdzfinansējumā no 1.septembra

BJC Aknīstes struktūrvienības nodarbību laiki 2023.-2024.m.g. I semestris

 

N.
p.
k.

Pulciņa nosaukums

Nedēļas diena, kad notiek pulciņš

Nodarbību laiks

Nodarbību vieta

Pulciņa vadītājs

1.

Dramatiskais pulciņš

 Pirmdiena
 Trešdiena

 

1) 1410- 1450
2) 1550- 1630

Aknīstes BJC /svinību zālē/

Inta Mežaraupe

2.

Popgrupa (pirmsskola) 

 Trešdiena

1) 1515- 1555
2) 1600- 1640

PII “Bitīte” zālē

Madara Ozoliņa

3.

Popgrupa (pamatskola)

 Pirmdiena


 Trešdiena

1) 1700- 1740
2) 1750- 1830
3) 1420- 1500

Aknīstes BJC /3.kab./

Madara Ozoliņa

4.

Bērnu deju pulciņš
(pirmsskola)

 Pirmdiena

1) 1510- 1550
2) 1600- 1640

PII “Bitīte” sporta zālē

Inta Mežaraupe

5.

Mūsdienu deju pulciņš

 Pirmdiena

 
 Trešdiena

1) 1300- 1340
2) 1350- 1430
3) 1300- 1340
4) 1350- 1430
5) 1440- 1520

Aknīstes BJC /svinību zāle/

Inta Mežaraupe

6.

Floristikas pulciņš

 Piektdiena

1) 1400- 1440
2) 1450- 1530
3) 1540- 1620
4) 1630- 1710

Aknīstes BJC /4.kab./

Smaida Zaičenkova

7.

Ritmikas pulciņš

 Pirmdiena

1) 1500- 1540
2) 1550- 1630

Aknīstes BJC /svinību zāle/

Smaida Zaičenkova