* Dokumentu sadaļā ir jaunie BJC nodarbību laiki!

Skolas_soma_LV100_logo

 

Jēkabpils pilsētas skolu audzēkņi piedalās projekta Latvijas Skolas soma atklāšanā

6. septembrī 63 Jēkabpils pilsētas skolēni un 9 pavadošās personas, kā arī  skolēni no ikkatras Latvijas pilsētas un novada tikās Rīgā, lai Arēnā Rīga atklātu projektu – “Latvijas Skolas soma 2018”! 

Atklāšanas pasākumā skolēni apmeklēja interaktīvās darbnīcas un koncertā iepazina šī projekta saturu un pieeju, lai tālāk nestu  ziņu par “Skolas somu” saviem vienaudžiem un pārējiem skolēniem visā Latvijā. 

No 13:00 -16:00 arēnā darbojās tādas interaktīvās darbnīcas kā Leļļu muzejs,  UNA STYLE imidža skola, muzikālie santehniķi, kas spēlēja ar caurulēm, iluzionista stūrītis, vairāki foto stūri, multifunkcionālā mediju istaba un daudzas citas. 

Atklāšanas pasākuma noslēgumā pulksten 16:00 bija baudāms koncerts “Simts Latvijas stāsti 100 minūtēs”. Tajā  uzstājās tādi mākslinieki kā Justs, grupa Dagamba, pats maestro Raimonds Pauls, Edavārdi, Ludvigs un citi. Piedaloties atpazīstamiem māksliniekiem,  koncerta sižetiskajā saturā tika akcentēta Latvijas vēsture, kultūra, tradīcijas un vērtības agrāk un šodienas skatījumā, tika pausta nepieciešamība ikvienam nepārtraukti attīstīties un augt, veidojot nākotnes Latviju. 

Kultūras ministre Dace Melbārde atklāja “Latvijas Skolas Somas 2018” koncertu ar šādiem vārdiem: "Lai izjustu piederības sajūtu savai valstij, ir svarīgi to iepazīt. "Latvijas skolas soma" ar radošas līdzdalības rosināšanu pavērs iespēju katram skolas bērnam un jaunietim dziļāk iepazīt Latviju, tās valstiskuma veidošanos, kultūras vērtības, zinātnes un uzņēmējdarbības sasniegumus un dabas bagātības. Šī iniciatīva ir nozīmīgākā LV simtgades programmas dāvana, jo vērsta uz nākotnes Latvijas veidotāju, tā atbildības un pienākuma sajūtas veidošanu attiecībās ar savu zemi, valsti un tās cilvēkiem."  Skolēnus uzrunāja arī Ministru prezidents un izglītības ministrs.

Iniciatīva “Latvijas Skolas Soma” ir ļoti nozīmīga valsts simtgades programmas daļa, tās mērķis ir katram Latvijas skolēnam nodrošināt iespēju pašam pieredzēt Latvijas dabas un kultūras vērtības, iepazīt zinātnes sasniegumus un uzņēmējdarbības veiksmes stāstus. 

Kopumā atklāšanu apmeklēja 6000 skolēnu no ikviena Latvijas novada, un uz visiem šī projekta turpmākajiem pasākumiem kopumā plānoti teju 13 miljoni eiro jeb 40% no simtgades nacionālo pasākumu programmai plānotā valsts finansējuma 5 gadu periodā. Liela nozīme programmas īstenošanā būs arī pedagogu darbam, sagatavojot skolēnus pašu izvēlētajiem pasākumiem, ekskursijām un pēc tam mācību stundā pārrunājot pieredzēto un to sasaistot ar mācību procesu. 

Šajā mācību gadā katrā semestrī ikvienam klases kolektīvam kopā ar audzinātāju un mācību priekšmetu skolotājiem būs iespēja lemt, kā kopīgi tērēt 7 eiro, kas piešķirti uz katru Latvijas skolēnu. 

Atklāšanas pasākums bija vērtīgs, rosinošs. Koncerts krāšņs. Tā sagatavošanā tikuši iesaistīti 1000 cilvēku – mākslinieki, scenāristi, režisori, dejotāji, sportistu grupas, scenogrāfi, tehniskie darbinieki u.c.

Patīkami pārsteidza skolēnu atsaucība koncerta laikā un līdzpārdzīvojums, bet sarūgtināja, ka joprojām skolēnu rindās redzam tādus, kas nezina, kā jāuzvedas valsts himnas laikā un ka publiskos pasākumos priekšnesumu laikā jāievēro klusums un  nedrīkst pārvietoties.   Tātad arī tas mums, Latvijas skolēniem, vēl ir jāmācās.

Tāpēc svarīgi beigās novēlēt – lai atceramies, ka valsts sākas vispirms ar katru no mums, ar katra paša attieksmi. Lai stipra, skaista, kulturāla, izglītotiem un patriotiski noskaņotiem cilvēkiem bagāta mūsu valsts!

Sagatavoja: JVĢ skolnieces Estere Freimane un Danute Stivriņa

 

 


 

Jēkabpils vakara vidusskola viesojās bijušās SEB bankas telpās

2018.gada septembrī durvis vēra Laikmetīgās vēstures muzejs. Pēdējā banku iestāde, kas tur mita, bija “SEB banka.” Muzeja “24X30” durvis apmeklētājiem vēra biedrība “Jēkabpils mantojums,” Jēkabpils radošo jauniešu apvienība “4.siena” un Jēkabpils pilsētas bibliotēka.

Šīs telpas apskatījām arī mēs – Jēkabpils vakara vidusskola. Iniciatīvas “Latvijas Skolas soma” ietvaros muzeju apmeklēja 25 izglītojamie no 10., 11. un 12.klasēm, kā arī trīs skolotājas.

Izglītojamie guva zināšanas par telpu celtniecību, iemītniekiem, vēsturi un likteņiem. Vērojot fotogrāfijas, izglītojamie varēja gūt informāciju no vizuālajiem vēstures avotiem. Vārēja aplūkot dažādu mākslinieku darbus un pat atvērt ar atslēgu bijušās bankas seifus.

Pagātnes notikumi vienmēr nosaka mūsu šodienu, bet šodienas pasaules uztvere maina skatījumu uz pagātni.

Muzeja telpas mums atgādināja būtiskās likumsakarības tās liktenī un nedaudz grozīja vēsturisko faktu iesīkstējušos aizspriedumus. Ļāva atklāt senāku un nesenāku muzeja telpu vēsturi gan gida distancētajā skatījumā, gan tā aculiecinieka pieredzes tiešumā.

Laikmetīgās vēstures muzejs


Iepazīstam Latvijas kultūrvēsturisko mantojumu

Iniciatīva „Latvijas skolas soma” ir lielākā valsts simtgades dāvana vairāk nekā 200 000 Latvijas bērniem un jauniešiem. Sākot ar 2018. gada septembri, tās ietvaros ikvienam mūsu valsts skolēnam ir nodrošināta iespēja izzināt un klātienē pieredzēt Latvijas kultūras un dabas vērtības, iepazīt dažādos laikos Latvijā radītās inovācijas un uzņēmējdarbības veiksmes stāstus.

9.oktobrī Jēkabpils vakara vidusskolas 10.-12.klašu skolēni un pedagoģes - Zeltīte Svikša, Irina Zeņina un Daina Spuriņa iniciatīvas „Latvijas Skolas soma” ietvaros devās mācību ekskursijā, lai izzinātu un iepazītu Latvijas kultūrvēsturisko mantojumu.

Rīgā tika apmeklēts Dzelzceļa muzejs, kurš deva priekšstatu par dzelzceļa attīstības vēsturi Latvijā. Skolēni varēja aplūkot visdažādāko vēstures laika posmu liecības par šīs darbības jomu. Vagonu daudzveidība, kurus varējām aplūkot un pabūt to iekšienē, skolēnus atgrieza atpakaļ vēstures griežos un deva iespēju iejusties mūsu senču likteņos.

Nākamais ekskursijas pieturas punkts bija Raiņa un Aspazijas memoriālā māja, kur smēlāmies zināšanas par šo izcilo rakstnieku pāri gan no īsfilmas, gan bibliotēkas, gan seni elpojošām telpām, gan no laulātā pāra ēnu spēlēm uz viņu istabu sienām.

Skrīveru Andreja Upīša māja mums piedāvāja savas, no gides stāstījuma iegūtās zināšanas, pielietot piedāvātajā burtu mīklā, skrējienā pa parka koku stādījumiem un rakstnieka teicienu salikšanā.
Dodoties uz Jēkabpils pusi, iegriezāmies Kokneses Likteņdārzā, kur skolēni guva plašas zināšanas par šo vēsturisko vietu un izbaudīja rudenīgās emocijas, lūkojoties dabas krāsu spēlēs.

Vēstures un kulturoloģijas skolotāja Daina Spuriņa.