* Dokumentu sadaļā BJC nodarbību laiki
un zāles noslogojums 2019.gadam!

Jēkabpils BJC atvērto durvju diena
Apraksta nav!
Bjcdienas01 Bjcdienas02 Bjcdienas03 Bjcdienas04 Bjcdienas05 Bjcdienas06 Bjcdienas07 Bjcdienas08 Bjcdienas09 Bjcdienas10 Bjcdienas11 Bjcdienas12 Bjcdienas13 Bjcdienas14 Bjcdienas15 Bjcdienas16 Bjcdienas17 Bjcdienas18 Bjcdienas19 Bjcdienas20 Bjcdienas21 Bjcdienas22 Bjcdienas23 Bjcdienas24 Bjcdienas25 Bjcdienas26 Bjcdienas27 Bjcdienas28 Bjcdienas29 Bjcdienas30 Bjcdienas31 Bjcdienas32 Bjcdienas33 Bjcdienas34 Bjcdienas35