* Dokumentu sadaļā BJC nodarbību laiki
un zāles noslogojums 2019.gadam!

„Izziņas un radošo tehnoloģiju diena skolā”
Apraksta nav!
Izzinas Diena 01 Izzinas Diena 02 Izzinas Diena 03 Izzinas Diena 04