* Dokumentu sadaļā BJC nodarbību laiki
un zāles noslogojums 2019.gadam!

12. klases "Skolas soma" projektā
Apraksta nav!
Skolas Soma 2Vsk 01 Skolas Soma 2Vsk 02 Skolas Soma 2Vsk 03 Skolas Soma 2Vsk 04