* Dokumentu sadaļā BJC nodarbību laiki
un zāles noslogojums 2019.gadam!

Jēkabpils jauniešu konference “VEIKSMES KODS”
Apraksta nav!
Veiksmes Kods 01 Veiksmes Kods 02 Veiksmes Kods 03 Veiksmes Kods 04 Veiksmes Kods 05 Veiksmes Kods 06 Veiksmes Kods 07