* Dokumentu sadaļā ir jaunie BJC nodarbību laiki!

* Kā arī pasākumu plāns 2018.-2019.gadam

Vakarskola rokoperā "Lāčplēsis"
Apraksta nav!
Rokopera 01 Rokopera 02 Rokopera 03 Rokopera 04 Rokopera 05 Rokopera 06 Rokopera 07 Rokopera 08