* Dokumentu sadaļā ir jaunie BJC nodarbību laiki!

* Kā arī pasākumu plāns 2018.-2019.gadam

Akcijas “Skolas soma” norises ģimnāzijā
Apraksta nav!
Skolas Soma Gimnazija 01 Skolas Soma Gimnazija 02 Skolas Soma Gimnazija 03 Skolas Soma Gimnazija 04