* Dokumentu sadaļā ir jaunie BJC nodarbību laiki!

* Kā arī pasākumu plāns 2018.-2019.gadam